Dėl mokyklos pavadinimo


Parašų: 464


  • Autorius: Asta Linkienė
  • Adresuota: Raseinių rajono savivaldybės administracija, Raseinių rajono savivaldybės Taryba, Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komitetas savivaldybės administracijos Taryba, Šviet
  • Kategorija: Švietimas

Raseinių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021-2025 metų bendrojo plano projekte numatyta Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos struktūros pertvarka: nuo 2021m. rugsėjo 1 d. mokykla taps progimnazija. Mokyklos bendruomenė pritaria struktūros pertvarkai, bet prašo sugrąžinti mokyklai Kalno vardą (apklausoje TAMO dienyne už tokią idėją balsavo 91 proc. respondentų: mokinių, mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų, kitų mokyklos darbuotojų).
Mokyklos bendruomenės nuomonė dėl mokyklos vardo keitimo buvo išsakyta nuotoliniame susitikime su Raseinių rajono savivaldybės atstovais. Tuomet Raseinių rajono savivaldybes administracijos atstovai patikino, kad mokyklos vardo keitimą nulems tik mokyklos bendruomenės apsisprendimas (susitikimas buvo įrašytas).
Kalno vardu mokykla buvo pavadinta 1994 m., vardas visuomenėje prigijo ir iki šiol mokykla pavadinama Kalno vardu. Istoriniuose šaltiniuose randama faktų, kad dar XVIII a. pabaigoje čia stovėjusi mokykla vadinta tuo vardu. Mokykla pastatyta aukščiausioje Raseinių miesto vietoje, ant kalno. Kopimas į kalną - tai siekimas žinių ir asmenybės ūgties.
2012 m. mokykla jau buvo pavadinimo pasirinkimo kryžkelėje. Tada taip pat buvo vykdomos bendruomenės narių apklausos, teiktas prašymas Raseinių rajono Tarybai. Tačiau tuomet bendruomenės nuomonės nebuvo paisoma, rajono politikai parinko mokyklai jiems tinkamiausią/priimtiniausią variantą. Taip mokykla tapo Viktoro Petkaus pagrindine, nors toks pavadinimas mokyklos bendruomenėje iš viso nebuvo svarstomas.
Mūsų mokykloje (buvusi Raseinių gimnazija, įsteigta 1919 m.) mokėsi labai daug Lietuvai nusipelniusių žmonių. Vienas iš iš jų - disidentas Viktoras Petkus. Jo vardu mokykla norėtų pavadinti mokyklos muziejų. Mokyklos bendruomenė norėtų, kad šį kartą būtų atsižvelgta į mokyklos bendruomenės narių nuomonę, todėl prašome visų palaikymo – pritarimo, kad mokykla po pertvarkos vadintųsi Kalno progimnazija?

Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos bendruomenės vardu iniciatyvinė grupė

# Vardas Komentaras
1 Neskelbiama
2021-05-03 / 12:49
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
2 Neskelbiama
2021-05-02 / 20:12
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
3 Neskelbiama
2021-04-30 / 12:14
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
4 Neskelbiama
2021-04-30 / 07:45
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
5 Neskelbiama
2021-04-29 / 21:02
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
6 Neskelbiama
2021-04-29 / 20:08
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
7 Neskelbiama
2021-04-29 / 12:44
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
8 Neskelbiama
2021-04-29 / 10:24
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
9 Neskelbiama
2021-04-29 / 08:42
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
10 Neskelbiama
2021-04-29 / 08:11
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
11 Neskelbiama
2021-04-29 / 08:11
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
12 Neskelbiama
2021-04-28 / 22:45
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
13 Neskelbiama
2021-04-28 / 22:44
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
14 Neskelbiama
2021-04-28 / 22:01
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
15 Neskelbiama
2021-04-28 / 21:40
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
16 Neskelbiama
2021-04-28 / 21:34
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
17 Neskelbiama
2021-04-28 / 20:13
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
18 Neskelbiama
2021-04-28 / 20:06
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
19 Neskelbiama
2021-04-28 / 20:04
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
20 Neskelbiama
2021-04-28 / 20:03
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
21 Neskelbiama
2021-04-28 / 19:51
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
22 Neskelbiama
2021-04-28 / 16:46
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
23 Neskelbiama
2021-04-27 / 21:40
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
24 Neskelbiama
2021-04-27 / 17:25
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
25 Asta (Raseiniai)
2021-04-27 / 14:15
dėl siekio pakeisti/sugrąžinti mokyklai Kalno pavadinimą.
26 Kristina (Raseiniai)
2021-04-27 / 11:50
Už tai, kad šį kartą būtų atsižvelgta į mokyklos bendruomenės narių nuomonę, kad mokykla po pertvarkos vadintųsi Kalno progimnazija.
27 Neskelbiama
2021-04-26 / 22:28
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
28 Neskelbiama
2021-04-26 / 21:21
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
29 Neskelbiama
2021-04-26 / 20:55
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
30 Neskelbiama
2021-04-26 / 20:35
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas