Dėl mokyklos pavadinimo


Parašų: 464


  • Autorius: Asta Linkienė
  • Adresuota: Raseinių rajono savivaldybės administracija, Raseinių rajono savivaldybės Taryba, Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komitetas savivaldybės administracijos Taryba, Šviet
  • Kategorija: Švietimas

Raseinių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021-2025 metų bendrojo plano projekte numatyta Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos struktūros pertvarka: nuo 2021m. rugsėjo 1 d. mokykla taps progimnazija. Mokyklos bendruomenė pritaria struktūros pertvarkai, bet prašo sugrąžinti mokyklai Kalno vardą (apklausoje TAMO dienyne už tokią idėją balsavo 91 proc. respondentų: mokinių, mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų, kitų mokyklos darbuotojų).
Mokyklos bendruomenės nuomonė dėl mokyklos vardo keitimo buvo išsakyta nuotoliniame susitikime su Raseinių rajono savivaldybės atstovais. Tuomet Raseinių rajono savivaldybes administracijos atstovai patikino, kad mokyklos vardo keitimą nulems tik mokyklos bendruomenės apsisprendimas (susitikimas buvo įrašytas).
Kalno vardu mokykla buvo pavadinta 1994 m., vardas visuomenėje prigijo ir iki šiol mokykla pavadinama Kalno vardu. Istoriniuose šaltiniuose randama faktų, kad dar XVIII a. pabaigoje čia stovėjusi mokykla vadinta tuo vardu. Mokykla pastatyta aukščiausioje Raseinių miesto vietoje, ant kalno. Kopimas į kalną - tai siekimas žinių ir asmenybės ūgties.
2012 m. mokykla jau buvo pavadinimo pasirinkimo kryžkelėje. Tada taip pat buvo vykdomos bendruomenės narių apklausos, teiktas prašymas Raseinių rajono Tarybai. Tačiau tuomet bendruomenės nuomonės nebuvo paisoma, rajono politikai parinko mokyklai jiems tinkamiausią/priimtiniausią variantą. Taip mokykla tapo Viktoro Petkaus pagrindine, nors toks pavadinimas mokyklos bendruomenėje iš viso nebuvo svarstomas.
Mūsų mokykloje (buvusi Raseinių gimnazija, įsteigta 1919 m.) mokėsi labai daug Lietuvai nusipelniusių žmonių. Vienas iš iš jų - disidentas Viktoras Petkus. Jo vardu mokykla norėtų pavadinti mokyklos muziejų. Mokyklos bendruomenė norėtų, kad šį kartą būtų atsižvelgta į mokyklos bendruomenės narių nuomonę, todėl prašome visų palaikymo – pritarimo, kad mokykla po pertvarkos vadintųsi Kalno progimnazija?

Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos bendruomenės vardu iniciatyvinė grupė

# Vardas Komentaras
1 Neskelbiama (Raseiniai)
2021-05-03 / 12:49
Sutnku su mokyklos pertvarkymu ir Kalno vardo susigrąžinimo
2 Rasa (Raseiniai)
2021-05-02 / 20:12
Sutnku su mokyklos pertvarkymu ir Kalno vardo susigrąžinimo.
3 Romanas (Raseiniai)
2021-04-30 / 12:14
Esu baiges sia mokykla. Pritariu tik Kalno progimnazijos vardu.
4 Jolanta (Raseiniai)
2021-04-30 / 07:45
Pritariu, kad mokykla vadintųsi Kalno progimnazija.
5 Neskelbiama (Raseiniai)
2021-04-29 / 21:02
Norėčiau,kad mokykla susigražintu "Kalno,, vardà
6 Neskelbiama
2021-04-29 / 20:08
Pritariu peticijai. Mokyklos bendruomenės siekis teisingas ir pagrįstas.
7 Neskelbiama (Raseiniai)
2021-04-29 / 12:44
Pritariu peticijai. Mokyklos bendruomenės siekis teisingas ir pagrįstas.
8 Rolanda (Raseiniai)
2021-04-29 / 10:24
Pritariu, kad mokyklai būtų grąžintas "KALNO" pavadinimas.
9 Jolita (Raseiniai)
2021-04-29 / 08:42
Pritariu, kad Raseinių V.Petkaus mokykla būtų pervadinta į Raseinių "Kalno" mokyklą.
10 Virginija
2021-04-29 / 08:11
Pasirašau, kad Viktoro Petkaus pagrindinė mokykla po reorganizacijos vadintųsi Kalno progimnazija.
11 Kristina
2021-04-29 / 08:11
Pritariu kad mokykla butu pavadinta Kalno vidurine mokykla
12 Neskelbiama (Raseiniai)
2021-04-28 / 22:45
Pritariu, kad mokykla būtų pervadinta į Raseinių "Kalno" mokyklą.
13 Kristupas (Raseiniai)
2021-04-28 / 22:44
Pritariu kad mokykla butu pavadinta Kalno vidurine mokykla
14 Dovilė
2021-04-28 / 22:01
Pritariu kad mokykla butu pavadinta Kalno vidurine mokykla
15 Arvydas (Raseiniai)
2021-04-28 / 21:40
Pritariu, kad Raseinių V.Petkaus mokykla būtų pervadinta į Raseinių "Kalno" mokyklą.
16 natalija (Raseiniai)
2021-04-28 / 21:34
noriu kad mokykla būtu pavadinta Kalno vidurinė mokykla
17 Neskelbiama (Raseiniai)
2021-04-28 / 20:13
Pritariu, kad Raseinių V.Petkaus mokykla būtų pervadinta į Raseinių "Kalno" mokyklą.
18 Neskelbiama (Raseiniai)
2021-04-28 / 20:06
Pritariu peticijai. Mokyklos bendruomenės siekis teisingas ir pagrįstas.
19 Dalia (Raseiniai)
2021-04-28 / 20:04
Pritariu peticijai. Mokyklos bendruomenės siekis teisingas ir pagrįstas.
20 Neskelbiama (Raseiniai)
2021-04-28 / 20:03
Mokyklos pavadinimas tik Kalno be pririšimo prie įžymybių pavardžių
21 Donatas (Raseiniai)
2021-04-28 / 19:51
Už tai, kad mokykla po pertvarkos vadintųsi Kalno progimnazija.
22 Skaistė (Raseiniai)
2021-04-28 / 16:46
Už, kad būtų sugrąžintas mokyklai Kalno pavadinimas.
23 Ramunas (Raseiniai)
2021-04-27 / 21:40
Kaip buves moksleivis pazystu sia mokykla kaip ‘Kalno’. Noreciau kad vardas isliktu.
24 Vidmantas (Kaunas)
2021-04-27 / 17:25
Dėl buvusių tuometinių mokyklos vadovų neveiklumo, pradinių klasių pedagogų kaprizų ir užgaidų -mokykla prarado gimnazijos statusą, vėliau dėl garsiai rėkiančių tuščiagarbių rajono politikų ir mokyklos vadovybės impotencijos tapo V.Petkaus pagrindine mokykla. Būtina grąžinti senąjį mokyklos pavadinimą, o visuomenė privalo žinot tikruosius mokyklos naikintojus.
25 Asta (Raseiniai)
2021-04-27 / 14:15
dėl siekio pakeisti/sugrąžinti mokyklai Kalno pavadinimą.
26 Kristina (Raseiniai)
2021-04-27 / 11:50
Už tai, kad šį kartą būtų atsižvelgta į mokyklos bendruomenės narių nuomonę, kad mokykla po pertvarkos vadintųsi Kalno progimnazija.
27 Saulius
2021-04-26 / 22:28
Palaikau idėją grąžinti mokyklai Kalno vardą.
28 Antanina (Jonava)
2021-04-26 / 21:21
Aš už seną mokyklos pavadinimą, nes mes kurie baigėm anksčiau žinom mokyklą KALNO pavadinimu.
29 Robertas (Vilnius)
2021-04-26 / 20:55
Baigiau "Kalno" vidurinę, paisymas daugumos nuomones ir yra demokratija
30 Sigitas
2021-04-26 / 20:35
Pritariu, kad Raseinių V.Petkaus mokykla būtų pervadinta į Raseinių "Kalno" mokyklą.