Visi žmones lygus!!!


Parašų: 11


  • Autorius: V.Korsakas
  • Adresuota: LR seimas
  • Parašai renkami iki: 2022-05-09
  • Kategorija: Žmogaus teisės

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti

-Visi Lt piliečiai išeina į pensija nuo 60 metų
- visi Lt piliečiai ar prezidentas ar valytoja gauna vienuoda 700 € pensija
- visos mamos gauna vienoda 1000€ motinistes įšmoką

Pasirašyti peticiją


Peticija gali būti panaudota politinėje ar partijų veikloje, teikiant siūlymus valstybinėms institucijoms.