Atsakymas į Seimo užsienių reikalų komiteto pareiškimą dėl situacijos Palestinoje


Parašų: 641


  • Autorius: Solidarūs su Palestina
  • Adresuota: Seimo užsienių reikalų komitetas
  • Parašai renkami iki: 2022-05-15
  • Kategorija: Žmogaus teisės

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO UŽSIENIO REIKALŲ KOMITETUI
KOMITETO PIRMININKUI ŽYGIMANTUI PAVILIONIUI
KOMITETO NARIAMS: LAIMAI LIUCIJAI ANDRIKIENEI, AUDRONIUI AŽUBALIUI,
MARIUI MATIJOŠAIČIUI, AUŠRINEI NORKIENEI, ANTANUI VINKUI, EMANUELIUI
ZINGERIUI, GIEDRIUI SURPLIUI
CC: LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽINIASKLAIDA

VIEŠAS ATSAKYMAS Į KOMITETO PAREIŠKIMĄ DĖL SITUACIJOS PALESTINOJE

Lietuvos Respublikos visuomeninis judėjimas „Solidarūs su Palestina“ ir kiti pasirašiusieji,
BŪDAMI LABAI SUKRĖSTI dėl pastarosiomis dienomis Izraelio vykdomo Gazos apšaudymo raketomis, nuo kurių žuvo mažiausiai 192 žmonės, tarp jų – 58 vaikai, dėl Izraelio ginkluotųjų pajėgų smurto prieš civilius gyventojus kitose Palestinos teritorijose, kur nužudyta mažiausiai 13 ir sužeista šimtai žmonių, ir dėl Izraelio nuo 1948 m. vykdomos Palestinos etninio valymo politikos;

reikšdami nuoširdžią užuojautą žuvusiųjų šeimoms ir jų artimiesiems,

APGAILESTAUJA, kad LR Seimo užsienio reikalų komiteto nariai 2021 m. gegužės 13 d. pareiškimu „Dėl teroristinės organizacijos „Hamas“ atakų prieš Izraelio valstybę“ išreiškė paramą Izraelio vyriausybei, smurtaujančiai prieš civilius gyventojus, įskaitant ir savo piliečius;

REIŠKIA SUSIRŪPINIMĄ dėl kai kurių komiteto pateiktų teiginių neatitikimo tiesai ir kai kurių esminių faktų nepaminėjimo, konkrečiai:

- pareiškime rašoma, jog „grėsmingai eskaluojama situacija“ susiklostė nuo 2021 m. gegužės 10 d., kai „Hamas“ paleido šimtus raketų iš Gazos Ruožo. Tai netiesa. Gili dabartinių įvykių pradžia yra 1948 m., kai Izraelis pradėjo vykdyti teroristines atakas prieš Palestinos žmones ir neteisėtai grobti jų žemes, o nuo 1967 m. vykdo karinę krašto okupaciją. Pastarųjų dienų įvykius išprovokavo gegužės pradžioje Izraelio institucijų sprendimu mažiausiai šešioms Jeruzalės šeimoms gresiantis priverstinis iškeldinimas iš jų namų, dėl kurių Jeruzalėje prasidėjo protestai; juos Izraelio ginkluotosios pajėgos malšino neproporcingai naudodamos jėgą. Taip pat Izraelio ginkluotųjų pajėgų vykdyti smurtiniai reidai į Al Aksos mečetės teritoriją, kur kareiviai sužeidė dešimtis besimeldžiančių žmonių, apšaudė medicinos punktus ir neleido medikams padėti sužeistiesiems. Raketas iš Gazos „Hamas“ paleido po Izraeliui pateikto ultimatumo nedelsiant užbaigti jo vykdomą agresiją ir provokacijas prieš Šventąjį miestą bei jo žmones. Izraeliui ignoravus ultimatumą, pradėtos leisti raketos, daugumą kurių sulaikė Izraelio priešraketinis skydas.

- „Hamas“ yra Islamo pasipriešinimo judėjimas, susikūręs kaip atsakas į 1967 m. okupaciją. „Teroristine organizacija“ ją laiko tik Izraelis, JAV ir ES – tai reiškia, kad daugiau nei 150 pasaulio valstybių „Hamas“ nelaiko teroristine organizacija. 2018 m. gruodį Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja atmetė JAV siūlytą rezoliuciją dėl „Hamas“ pasmerkimo. Lietuva yra ne tik ES, bet ir JT narė. Tokie yra faktai, ir nors nuomonės apie „Hamas“, kaip ir bet kokio kito pasipriešinimo judėjimo ar politinės partijos veiksmus, gali skirtis, jos nepaneigia okupuotų žmonių teisės tai okupacijai priešintis. Beje, buvusį Pietų Afrikos Respublikos prezidentą Nelsoną Mandelą JAV savo „teroristų stebėjimo sąraše“ laikė iki pat 2008 m.

- Komiteto konstatavimas, kad Izraelyje „demokratiškai gyvena įvairių tautybių žmonės“, yra melas. Yra gausybė dokumentuotų įrodymų, kad Izraelis sistemiškai diskriminuoja tiek savo piliečius, tiek okupuojamus žmones pagal jų tautinę ar religinę tapatybę, pirmenybę teikdamas tik vienai religijai ir tik vienai „rasei“. Izraelyje veikianti žmogaus teisių organizacija „Adalah“ pateikė daugiau kaip 65 Izraelio įstatymų sąrašą, kuriais žmonės yra diskriminuojami dėl tautybės. Neseniai viena iš didžiausių pasaulio žmogaus teisių organizacijų „Human Rights Watch“ paskelbė ataskaitą su įrodymais, kad Izraelis vykdo apartheido politiką. Apartheidas yra rasistinė ir diskriminacinė, o ne demokratinė politika. Izraelį apartheidu yra paskelbusi ir paties Izraelio žmogaus teisių organizacija „B’Tselem“.

- Komitetas konstatuoja, kad Izraelis „turi teisę“ gintis nuo „užpuolimo ir teroro, išimtinai nukreipto prieš civilius gyventojus“. Kyla klausimas, kodėl komitetas nekonstatuoja Izraelio okupacijoje gyvenančių žmonių teisės gintis nuo užpuolimo ir teroro, išimtinai nukreipto prieš civilius gyventojus, ir jam priešintis? Tokią Palestinos žmonių teisę įtvirtina tarptautinės teisės normos ir susitarimai, tarp jų: 1949 m. Ženevos konvencijos I protokolas; 1982 m. JT GA rezoliucija 37/43. Be to, JT GA yra įvairiomis rezoliucijomis patvirtinusi tautų kovos teisėtumą šioms siekiant nepriklausomybės, teritorinio vientisumo, nacionalinės vienybės ir išsivadavimo iš kolonijinio bei užsienio valdymo bei pavergties visomis turimomis priemonėmis, įskaitant ginkluotą kovą; žr. pvz. JT GA rezoliucijas Nr. 2649 (XXV), Nr. 2908 (XXVII), 32/14.

- Komitetas „ragina tarptautinę bendruomenę“ daryti įtaką „Hamas“, kad ši nutrauktų „civilių Izraelio gyventojų žudynes“, tačiau neragina nei „tarptautinės bendruomenės“, nei kieno kito daryti įtaką Izraeliui, kad šis nutrauktų civilių Palestinos gyventojų žudynes, ypač Gazoje, kur per praėjusią savaitę Izraelis nužudė mažiausiai 192 žmones, dar 13 – Vakarų Krante (Izraelio civilių aukų skaičius, pranešama, pasiekė 10). Primename, kad Tarptautinis baudžiamasis teismas pradeda tyrimą dėl galimų Izraelio nusikaltimų žmoniškumui Palestinoje ankstesnių jo atakų prieš Gazą metu.

PRIMENA, kad žmogaus teisės yra visų be išimties planetos žmonių teisės, ne tik vienos išskirtinės grupės teisės, ir kad teisė į gyvybę yra esminė žmogaus teisė; kad Lietuva, pati patyrusi karinės okupacijos tragediją ir išsilaisvinimo iš priespaudos kovą, neturėtų besąlygiškai ir gėdingai remti priespaudos niekur, įskaitant Palestiną;

KVIEČIA LR Seimo užsienio komiteto narius susipažinti su tikrąja situacija Palestinoje (pradėti galima perskaitant vieną iš šimtų šia tema parašytų akademinių veikalų – sąrašą turime, galite kreiptis); nustoti laisvos ir nepriklausomos Lietuvos gyventojų vardu reikšti pritarimą Izraelio vykdomam smurtui Palestinoje ir tokiai sistemingai jo politikai; gerbti save ir kovoti už visų žmonių laisvę bei teisingą taiką pasaulyje, kuriame visi būtume lygūs, laimingi ir gyvi.


PASIRAŠO:

Andrius Mažeika, visuomeninis judėjimas Solidarūs su Palestina/informacinis portalas Palestina.lt
Łukasz Twarkowski, teatro režisierius, vizualiojo meno kūrėjas
Justina Poškevičiūtė, žurnalistė ir politikos apžvalgininkė
Tadas Zaronskis, Université de Poitiers filosofijos doktorantas, literatūros vertėjas
Tautvydas Urbelis, kuratorius, menų, rezidencijų ir edukacijos centras „RUPERT“
Justina Kaluinaitė, Vystomojo bendradarbiavimo platforma
Domininkas Burba, VDU
Rimantė Miškinytė, organizacijos „Mišri šeima“ atstovė
Ingrida Tatolytė, lektorė, vertėja, tyrėja
Marija Nemčenko, menininkė
Simona Žemaitytė, VDA Vilnius / UCL Londonas
Gema Sabonytė, vertėja
Laura Adomaitytė, projektų vadovė, UAB „TILDE Informacinės technologijos“
Milda Paškovičiūtė, direktorė, UAB „Maroko grožis“
Giedrė Steikūnaitė, knygos „Palestina: Laisvė yra labai graži“ autorė
Sidati Habbad, Marokiečių ir lietuvių asociacijos prezidentas
Eglė Nedzinskaitė, vizualaus meno edukatorė
Dr. Gintarė Venzlauskaitė, INTO University of Sterling / University of Glasgow
Emilija Švobaitė, filologė
Vygandas Šiurkus, filologas / Čikaga, Ilinojaus valstija (JAV)
Aurelija Sokolovaitė, vadybininkė
Dr. Jūratė Suleiman
Kasparas Pocius
Loreta Pivoriūnaitė
Andrius Slavuckis
Tadas Janušauskas
Asta Venter
Ramunė Adi
Nur Mohamed Adi
Alevtina Amosejeva
Gediminas Lesutis
Vida Adomaitienė
Danielius Serapinas
Anna Serapinienė
Jonė Lynda
Vytautas Vaičeliūnas
Vytautė Marčiulionytė
Gegužės 1-osios profsąjunga

ir VISI, pasirašę šią internetinę peticiją.

Pasirašyti peticiją

# Vardas Komentaras
1 Živilė
2022-01-20 / 12:10
Palestiniečių teisės pažeidinėjamos nemažiau, negu Taivano ar baltarusių, - kodėl mūsų "vertybinė" politika tokia selektyvi?
2 Arunas
2021-05-30 / 07:14
Lietuviai, stovėkite už engiamus, o nebūkite kartu su piktadariais, sionistais teroristais, žemės ir namų užgrobėjais.
3 Elfat (Vilnius)
2021-05-27 / 14:46
Stop the Israeli apartheid state from commiting war crimes on Palestinian land.
4 Neskelbiama (Kaunas)
2021-05-24 / 16:08
Izraelis užsiima neteisėta ir viską griaunančią karine veikla. Fašizmui - NE.
5 Neskelbiama (Vilnius)
2021-05-24 / 07:20
Gėda tiems, kurie aukoja žmogiškąsias vertybes politinių laimėjimų naudai. Laisva Palestina!
6 Gediminas (Vilnius)
2021-05-22 / 23:20
Gazos ruožas, Vakarų krantas ir Golano aukštumos yra Izraelio okupuotos teritorijos lygiai taip, kaip Krymas, Abchazija ir kt. yra Rusijos okupuotos teritorijos. Nors Izraelis yra mūsų sąjungininkas, gerbiame Holokausto aukas, bendradarbiaujame dėl žydų palikimo Lietuvoje; negalime užsimerkti prieš okupacijos faktą, tarptautinę teisę pažeidžiančią nausėdijų plėtrą, tuo labiau paskutines raketų atakas prieš gyvenamuosius namus, pastatus, kuriuose įsikūrusios tarptautinės žiniasklaidos priemonės.
7 Lamees (Vilnius)
2021-05-22 / 18:53
Thank you. I am not Lithuanian I don’t know if I am counted in this petition
8 Miglė (Vilnius)
2021-05-22 / 16:52
Gyventi laisvėje ir taikoje yra pati žmogiškiausia teisė!
9 Neskelbiama (Vilnius)
2021-05-22 / 00:40
Mes privalome sustabdyti Izraelio terorizma ir visiška savivaliavima pries Palestiniečius. Nekalti žmones žudomi šiaip sau?
10 Ismail
2021-05-21 / 23:10
Lietuvos žmonės vienikytės prieš vyriausybės politiką ir išreikškite paramą Palestinos gyventojams. Užteks laižyti ši... amerikonams ir izraeliui,palaikykite kenčiančius ir vadovaukitės Žmogaus Teisių deklaracija ( būti laisvam).
11 Robertas (Vilnius)
2021-05-21 / 13:59
I do not support Hamas, but Israel has no justification for its aggression.
12 Neskelbiama (Vilnius)
2021-05-21 / 13:03
Peace and protection of human rights should be promoted everywhere. Violence should be condemned, especially against civilians and children.
13 Neskelbiama
2021-05-21 / 09:17
#freepalestine Palestina kenčia jau daugeli metu, naudokimės šiuo šansu sustabdyt Palestinos okupacija!
14 Ahmed (Vilnius)
2021-05-21 / 09:11
Long live Palestine. Israel is not a country, they are some people supported by US living on the Palestinian land since 1948
15 Rūta
2021-05-20 / 18:21
Izraelio vykdoma politika pažeidžia žmogaus teises
16 Rasa (Kaunas)
2021-05-20 / 11:55
As uz Palestinos laisve , tai ka daro Izraelis yra neteisinga . Vaikai Gazoje lieka naslaiciais , jie pradanda seimas , namus . Palestina
17 Neskelbiama (Alytus)
2021-05-19 / 22:54
Izraelio vykdoma politiką ir kariniai veiksmai prieštarauja mano įsitikinimams.
18 Živilė
2021-05-19 / 22:25
Teisingumas svarbiau už pragmatizmą, nedarykit gėdos Lietuvai, tautos atstovai!
19 Zygimantas (Vilnius)
2021-05-19 / 21:45
Musu politikeliam svarbesne ju karjera nei kovoto uz zmogaus teises kad ir kur jos bebutu, Ukrainos ir Baltarusijos laisves judejimus palaikome, o Plestinieciu jau nebe? kur jusu sazine!? TIkrai mano vardu nebus remiamas apartheidas ir etnins valymas. Net ir LRT maciau copy-paste'ina straipsnius tiesiai is Netanyahu kabineto...
20 Vitoldas
2021-05-19 / 15:45
Sionizmas yra Fašizmas. Lietuva neturi remti Fašizmo.
21 Dovydas (Kaunas)
2021-05-19 / 13:54
Lithuania needs to acknowledge the reality of Palestinian apartheid by Israel and stop perpetuating dangerous narratives that falsely victimised Israel.
22 Neskelbiama
2021-05-19 / 13:11
Del zinius stokos Lietuvos valdziai - Izraelio-Palestinos konflikto istorijoje.
23 Neskelbiama
2021-05-19 / 10:55
Palestina turi tureti laisve gana karo ir zmoniu (tarp ju vaiku) zudimo
24 Gabriele
2021-05-19 / 08:15
Palestina nėra Hamas. Kodėl Rusijos okupacija blogis, o Izraelio okupacija vertinama kitaip. Okupacija yra okupacija
25 Neskelbiama
2021-05-19 / 01:32
#freePalestine #GazaUnderAttack #IzraelIsTerrorists
26 Neskelbiama (Panevėžys)
2021-05-18 / 22:26
Izraelis atlieka teroristinius veiksmus pries Gazoje gyvenancius zmones prisidengdamas tuo, kad "hamas" pripazinta teroristine grupuote, bet zmones, kurie gyvena Gazoje nera visi teroristai.. Gaza tai grazus zemes lopinelis prie juros, kur Izraelis noretu, kad nebebutu vietiniu arabu, kurie ten gyveno pries Izraeliui tampant valstybe.. Isivaizduokime situacija, jei Nidoj gyventu vien cigonai, mes juos irgi sprogdintume, kol jie issikraustytu? Anyway gedingas dokumentas
27 Neskelbiama
2021-05-18 / 21:05
Nesutinku, kad mano, kaip lietuves vardu, seimas remtu Palestinos okupacija ir pries palestiniecius taikoma genocida.
28 Neskelbiama
2021-05-18 / 21:04
Nepritariu peticijoje teigiamai minimam "Hamas" judėjimui, tačiau visiems kitiems teiginiams pritariu. Šio konflikto sprendimas turėtų būti sutarimas dėl dviejų valstybių. Apmaudu, kad Lietuvos URM tendencingai palaiko tik vieną konflikto pusę.
29 Donata (Klaipėda)
2021-05-18 / 18:24
Okupuotos Palestinos žemės turi būti grąžintos jos savininkams
30 Neskelbiama
2021-05-18 / 16:52
Neturėtume remti apartheido, okupacijos ir karo nusikaltimų.

Peticija gali būti panaudota politinėje ar partijų veikloje, teikiant siūlymus valstybinėms institucijoms.