Dėl ąžuolo prie kelio Alunta - Girsteitiškis


Parašų: 5


  • Autorius: Mantautas
  • Adresuota: Molėtų rajono meras
  • Kategorija: Aplinkosauga

Skundžiu Molėtų rajono savivaldybės 2021-05-25 dieną Facebook paviešintą sprendimą, kad buvo nutarta kirsti ažuolą, augantį šalia kelio Alanta - Girsteitiškis

Minėtame Facebook poste rašoma, kad 2021-ųjų balandį buvo atlikta šio medžio “akustinė kamieno tomografija, vizualinis būklės vertinimas ir išduotas Medžio vertinimo pasas”.

Minėtame pase bendras medžio keliamas pavojus, įvertinus puvinius ir kita, įvertintas kaip “vidutinis”, tai reiškia, kad medis šiuo metu pavojaus nekelia.

Dokumente be kitų argumentų už ąžuolo kirtimą, nurodyta, kad yra užkastas šaknies kaklelis. Tai nėra pakankamas argumentas kirtimui, nes ši situacija kaip tik gali būti nesunkiai pataisoma kelio remonto darbų metu.

Komisijos pateiktas dar vienas argumentas, kad remontuojant kelią nepavyks apsaugoti ąžuolo šaknų yra nepakankamas, nes galimi pažeidimai ir jų galimas mąstas negali iš anksto būti priežastimi nuspręsti apie būsimą medžio būklę.
Be to, remontas galimai pažeistų tik tą dalį medžio šaknų, kurios yra kelio pusėje, tad tie pažeidimai nebūtų kritiniai.

Papildomai nurodoma, kad kamieno apačioje matyti autoįvykio žymės, tačiau jos nėra įvardijamos kaip kritinės. Vertinime nurodoma, kad “būtina vengti naujų mechaninių pažeidimų kamiene bei šaknų sistemoje kelio priežiūros ir vystymo darbų metu, bei kitaip pagal išgales palaikyti gerą jo gyvybingumą” - tai yra pilnai įmanoma, darbų metu naudojant papildomas medžio apsaugos priemones. Tam, kad būtų išvengta autoįvykių ateityje, remonto metu įmanoma įrengti atitvarus.


Komisijoje svarstytas pasiūlymas “apsaugoti ąžuolo šaknis specialia technologija, jas prapučiant ir įterpiant vamzdį vandeniui nubėgti” yra priimtinas ir nesunkiai įgyvendintinas. Apsaugoti nuo kenksmingos kelio aplinkos, nutekančio vandens, žiemą barstomos druskos - galima papildomai remonto metu įrengiant atitvarus ir nutekėjimus.

Šie sprendimai, kartu su papildomu galimai pavojingų šakų genėjimu, turėtų būti prioritetizuojami prieš medžio nukirtimą.

Taip pat remiuosi Europos Žmogaus Teisių Teismo 2007-11-27 d. “Hamer prieš Belgiją” bylos sprendimo precendentu, kad valdžios institucijos turėtų teikti pirmenybę esamos aplinkos išsaugojimui, net jeigu tai kertasi su finansiniais interesais :

“šiuolaikinėje visuomenėje aplinkos apsauga yra vis svarbesnis dalykas, (...) aplinka yra sritis, kurios saugojimas kelia nuolatinį visuomenės, taigi ir valdžios institucijų, interesą. Finansiniams argumentams ir net tam tikroms pagrindinėms teisėms, tokioms kaip nuosavybė, neturėtų būti teikiama pirmenybė prieš aplinkos apsaugos aspektus, ypač kai nutarimus šiais klausimais priima valstybė. Todėl valdžios institucijos yra atsakingos, kad būtų praktiškai užtikrintas įsikišimas tinkamu laiku, jog įstatymų nuostatos, priimtos siekiant apsaugoti aplinką, nėra neveiksmingos.”


Remiantis išdėstytais argumentais,

Prašau Molėtų mero ir Alantos seniūno:

pripažinti nutarimą kirsti ąžuolą kelyje Alanta- Girsteitiškis negaliojančiu ir išduoti naujus nurodymus kaip remonto metu apsaugoti ąžuolą.


Notice: Undefined variable: show_conf_1 in /var/www/u582891656/peticijos.lt/public_html/pages/petition.php on line 810

Notice: Undefined variable: email_verified in /var/www/u582891656/peticijos.lt/public_html/pages/petition.php on line 816