Etten-Leuro gatvės pervadinimas


Parašų: 3


  • Autorius: Faustas Kuliušas
  • Adresuota: Šiaulių savivaltybė
  • Parašai renkami iki: 2022-06-28
  • Kategorija: Kita

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti

Keisti Etten-Leuro gatvės pavadinimą Šiauliuose į Etten-Space.

Pasirašyti peticiją


      Jokios kitos informacijos nesiųsime

Peticija gali būti panaudota politinėje ar partijų veikloje, teikiant siūlymus valstybinėms institucijoms.