Dėl B kategorijos praktikos egzaminų V.Krevės pr. Regitroje, Kaune


Parašų: 2


  • Autorius: I.Saldukienė
  • Adresuota: Valstybinei įmonei "REGITRA"
  • Parašai renkami iki: 2022-09-02
  • Kategorija: Valdžia ir politika

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti

Prašome sudaryti sąlygas kaip įmanoma greičiau ir toliau laikyti B kategorijos praktinius egzaminus bent jau vasaros laikotarpiu.
Prašymo tikslas, kad laikančių eilės būtų sumažintos bent per pusę laukimo laiko.
Padėtis visuose miestuose yra nepavydėtina, kadangi reikia laukti laikymo apie du mėnesius.

Pasirašyti peticiją


      Jokios kitos informacijos nesiųsime

Peticija gali būti panaudota politinėje ar partijų veikloje, teikiant siūlymus valstybinėms institucijoms.