Teisė dalyvauti rinkimuose ir būti renkamiems tik asmenims turintiems aukštąjį išsilavinimą


Parašų: 20Peticijos tikslas - paskatinti diskusiją ir priimti atitinkamus rinkimų įstatymo pakeitimus, kuriais teisė balsuoti ir būti renkamiems vietinės ir nacionalinės reikšmės rinkimuose (seimo, savivaldybių ir t.t.) būtų suteikiama tik asmenims įgijusiems aukštąjį (universitetinį arba neuniversitetinį) išsilavinimą. Tokiu būdu, nustatant bazinius sąmoningumo, atsakingumo ir žinių reikalavimus, kuriuos turi atitikti asmuo, dalyvaujantis demokratijos procese - rinkėjas arba kandidatas, dalyvaujantis rinkimuose.

# Vardas Komentaras
1 Inga (Jurbarkas)
2021-08-11 / 13:28
Pritariu! Taip pat turėtų būti reikalaujama, kad aukštasis išsilavinimas būtų įgytas ne sovietinėse aukštosiose mokyklose, kadangi jau seniai pasikeitė ir santvarka, ir kiti dalykai.

Peticija gali būti panaudota politinėje ar partijų veikloje, teikiant siūlymus valstybinėms institucijoms.