Išsaugoti Šernų mišką


Parašų: 317
Paramos: 60.00 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Dalia Kiseliunaite
  • Adresuota: LR Aplinkos Ministrui, Aplinkos apsaugos departamentui prie LR Aplinkos ministerijos, Valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdija generaliniam direktoriui.
  • Kategorija: Aplinkosauga

Mes, žemiau pasirašiusieji, prašome Šernų miško masyvą (Klaipėdos raj.) priskirti miškams, skirtiems poilsiui miške (rekreaciniams miškams, II B miškų grupei) ir stabdyti šio miško kirtimą plynėmis (iškertant visus medžius, plynuosius kirtimus).

DĖL ŠERNŲ MIŠKO (KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE) MIŠKOTVARKOS

Iniciatyvinė grupė, atstovaujanti prie Šernų miško gyvenančių bei šiame miške besilankančių gyventojų viešą interesą išsaugoti Šernų mišką socialinėms ir ekologinėms funkcijoms, reiškia susirūpinimą ir nepasitenkinimą sparčiai ir dideliais mastais atliekamu Šernų miško medžių plynu iškirtimu. Susirūpinimą ir poreikį keisti situaciją kaip viešą interesą grindžiame šiais motyvais (minimi tik svarbiausi):
Į pietryčius nuo Klaipėdos miesto dideliu atstumu nėra kitos žalios teritorijos, tinkamos rekreacijai ir žmonių atgaivai nuo urbanistinio triukšmo bei taršos. Artimiausias Kairių miškas yra uždara karinė zona.
Teritorijoje tarp Agluonėnų, Klaipėdos ir Priekulės yra gausiai apgyvendinti ir perspektyvūs kaimai (Ketvergiai, Jurgiai, Žiaukos, Rokai, Butkai, Kisiniai, Grobštai, Agluonėnai, Juodikiai, Dumpiai, Traubiai), kurių gyventojams jau dabar trūksta viešai prieinamų gamtinių rekreacinių ir ekosisteminių paslaugų. Visi šie kaimai naudojasi Šernų giria kaip rekreacine zona.
Tanki Šernų giria, ypač jos vakarinė dalis, turi ypatingą ekologinę reikšmę, nes yra svarbi minėtųjų kaimų užtvara nuo Dumpių pramoninės zonos, iš kur vyraujantys vakarų vėjai neša taršą.
Teritorijoje yra kelios sodų bendrijos, kuriose ne tik vasarojama, bet ir gausėja nuolatinių gyventojų. Didžioji dalis – jaunos šeimos su vaikais, kurios puoselėja lūkesčius gyventi sveikesnėje aplinkoje.
Šernų girios istorinė reikšmė ir joje esantys gamtos paminklai yra ir turi likti traukos objektai bei ekologiško poilsio vieta ne tik vietos gyventojams, bet ir būti plačiau žinomi kaip turizmo objektai.
Girios pakraščiu planuojama nutiesti dviračių taką, jungiantį kelis kaimus ir sodų bendrijas, – jis padidins rekreacinę girios reikšmę ir poreikį ją tausoti mažinant naudojimąsi automobiliais.
Iš Aplinkos viceministro Mindaugo Gudo rašto 2017 06 15 Šernų k. Dovilų snn. gyventojai Ramunei Burbienei atsakymo matyti, kad 2002 m. Šernų miškui buvo priskirta II grupė (rašto kopija prisegama), cit. (kalba netaisyta): „Šernų miške, atsižvelgiant į visuomenės nuomonę, 323,8 ha miškų buvo sugriežtintas ūkininkavimo režimas, juos priskiriant II grupės miškams“ (paraštėje adresatės ranka įrašyta grupė, pagal kurią realiai vykdoma ūkinė veikla). Apie tai, kada ir kodėl pakeista miško grupė (t.y. pagal dabartinę veiklą ji tikrai nėra II), informacijos neturime, todėl prašome paaiškinimo. Taip pat prašome paaiškinimo, kokių gyventojų interesais buvo vadovautasi ir kokiame rašte tie interesai atspindimi?
Dabartinis miško vaizdas yra gąsdinantis: miškas iškirstas ir toliau kertamas plynėmis, o išvartos ir sergantys medžiai nepašalinami metų metais. Kyla klausimas – kurią funkciją atlieka šiuo metu urėdija?
Manome, kad svarbu išsaugoti Šernų senosios girios likučius, numatant jai socialinę ir ekologinę funkcijas. Todėl prašome atlikti VĮ Valstybinių miškų urėdijos patikėjimo teise valdomų Kretingos regioninio padalinio (buvusios VĮ Kretingos miškų urėdijos) administruojamų miškų vidinės miškotvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. D1- 451 „Dėl valstybės įmonių Kretingos, Rietavo ir Telšių miškų urėdijų vidinės miškotvarkos projektų patvirtinimo“, projekto patikslinimą (keitimą) tikslu:
- Šernų miške numatyti socialinės ir ekologinės funkcijų stiprinimo priemones;
- atlikti Šernų miško rekreacinio potencialo analizę;
- patikslinti Šernų miško masyvo miškų funkcinę grupę Šernų miško masyvą priskiriant II B miškų grupei (Rekreaciniai miškai)
- patikslinti Šernų miško kraštovaizdžio formavimo priemonių projektavimą ir įgyvendinimą;
- parengti poilsio organizavimo Šernų miško Šernų girininkijoje koncepciją, numatant teritorijos pritaikymo žmonių lankymui principus.

Taip pat prašome VĮ VMU Kretingos padalinio Šernų girininkijoje Šernų miško masyve, iki bus priimtas galutinis sprendimas dėl šios girios likimo, stabdyti pagrindinius plynuosius miško kirtimus.# Vardas Komentaras
1 Neskelbiama
2022-03-19 / 14:48
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
2 Neskelbiama
2022-02-22 / 13:40
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
3 Neskelbiama
2022-02-22 / 07:55
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
4 Neskelbiama
2022-02-20 / 17:06
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
5 Neskelbiama
2022-02-20 / 13:41
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
6 Neskelbiama
2022-02-19 / 22:02
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
7 Neskelbiama
2022-02-19 / 18:50
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
8 Neskelbiama
2022-02-19 / 17:13
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
9 Neskelbiama
2022-02-19 / 08:37
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
10 Neskelbiama
2022-02-17 / 01:42
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
11 Neskelbiama
2022-02-16 / 22:15
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
12 Neskelbiama
2022-02-16 / 20:10
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
13 Neskelbiama
2022-02-14 / 11:22
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
14 Neskelbiama
2022-02-14 / 10:31
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas