Grąžinkime liaudies šokių kultūrą į Klaipėdą


Parašų: 15
Paramos: 20.00 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Rasa Kavarzaitė
  • Adresuota: BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės Etnokultūros centras
  • Parašai renkami iki: 2023-04-04
  • Kategorija: Kita

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti Paremti

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos, skiriant 100% paramos šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas ir kt.). Nepasiekus šios ribos, parama bus skirta bendrai VŠĮ Peticijos veiklai.

Gerbiama Klaipėdos miesto savivaldybės Etnokultūros centro administracija,

mes, visi pasirašiusieji, kreipiamės į Jus su prašymu grąžinti mums, jau susiformavusiai uostamiesčio šokių bendruomenei, labai brangią, o miesto svečiams - kultūriškai praturtinančią tradiciją - liaudies šokių vakarones ketvirtadienio vakarais.

Reaguodami į tai, kad vakaronės jau kurį laiką vyksta tiek Vilniuje, tiek ir Kaune, negalime atsistebėti, kad tokiame didmiestyje, kaip Klaipėda, liaudies šokių kultūra yra apmirusi, tačiau, viliamės, kad nenumirusi. Tikimės, kad tradiciniams šokiams, kaip mūsų kraštą bei tautą reprezentuojančiam kultūriniam reiškiniui, vėl bus rasta atitinkama vieta tarp Centro rengiamų švenčių, vykdomų amatų edukacijų ir pasidainavimų.

Reiškiame susirūpinimą ir prašome Jūsų ieškoti galimybių atkurti liaudies šokių vakarones.

Su visa pagarba.


Pasirašyti peticiją

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių su peticijos žinute ir surinkti daugiau parašų. Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas).


      Jokios kitos informacijos nesiųsime