Grąžinkime liaudies šokių kultūrą į Klaipėdą


Parašų: 15
Paramos: 20.00 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Rasa Kavarzaitė
  • Adresuota: BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės Etnokultūros centras
  • Kategorija: Kita

Gerbiama Klaipėdos miesto savivaldybės Etnokultūros centro administracija,

mes, visi pasirašiusieji, kreipiamės į Jus su prašymu grąžinti mums, jau susiformavusiai uostamiesčio šokių bendruomenei, labai brangią, o miesto svečiams - kultūriškai praturtinančią tradiciją - liaudies šokių vakarones ketvirtadienio vakarais.

Reaguodami į tai, kad vakaronės jau kurį laiką vyksta tiek Vilniuje, tiek ir Kaune, negalime atsistebėti, kad tokiame didmiestyje, kaip Klaipėda, liaudies šokių kultūra yra apmirusi, tačiau, viliamės, kad nenumirusi. Tikimės, kad tradiciniams šokiams, kaip mūsų kraštą bei tautą reprezentuojančiam kultūriniam reiškiniui, vėl bus rasta atitinkama vieta tarp Centro rengiamų švenčių, vykdomų amatų edukacijų ir pasidainavimų.

Reiškiame susirūpinimą ir prašome Jūsų ieškoti galimybių atkurti liaudies šokių vakarones.

Su visa pagarba.