# Vardas Komentaras
1 Regina (Vilnius)
2022-05-07 / 09:25
Lietuvos stačiatikiai turi vykdyti Dievo įstatymus, ne rusijos ir ne putino. Lietuvos stačiatikiai priklausė Konstantinopolio patriarchui ir turi sugrįžti į Konstantinopoliopatriarchatą. Rusija pasisavino net cerkves Lietuvos, statytas už Lietuvos kunigaikščių lėšas lietuviams.
2 Algis
2022-05-05 / 18:34
Pritariu peticijai. Kirilo poelgis nedoras ir smerktinas. Tikinčiajam ne pakeliui su juo.
3 Eglė (Vilnius)
2022-05-05 / 14:38
Noriu , kad Lietuvos stačiatikiai būtų nepriklausomi nuo Rusijos ir Kirilo , atspindėtų Dievo valią o ne Putino.
4 Janina (Vilnius)
2022-05-04 / 17:51
Pasirašau už visišką atsiribojimą nuo Maskvos. Pritariu, kad Lietuvos ortodoksų stačiatikių bažnyčia būti pavaldi ne Maskvos patriarchatui, o KONSTANTINIPOLIO.
5 Laima
2022-05-04 / 09:48
Krikščionys turi Dievą garbinti ir Jo kūrinija rūpintis, taika, gyvybe žemėje, o ne karus ir egzekutorius laiminti. Juo labiau tokį pavyzdį turi rodyti aukštieji dvasininkai.
6 Marija (Vilnius)
2022-05-02 / 11:55
Kito kelio Lietuvos ortodoksams nėra, tik pavaldumas Konstantinopolio patriarchatui.
7 Petras, (Šeduva)
2022-05-01 / 09:00
Palaikau kunigus V. Daubura, G. Sungaila ir konstatinopulio patrischata, ir kad Ltu stačiatikiai priklausytų konstatinopulio patriarhatui.
8 Dalia (Kaunas)
2022-04-30 / 23:35
Tarnystė Dievui remiasi kitokiais principais, nei mano Maskvos patriarchato vadovai.
9 Elena (Vilnius)
2022-04-30 / 23:06
Pasirašau už visišką atsiribojimą nuo Maskvos. Pritariu, kad Lietuvos ortodoksų stačiatikių bažnyčia būti pavaldi ne Maskvos patriarchatui, o KONSTANTINIPOLIO
10 Eglė (Kaunas)
2022-04-30 / 12:40
Maskvos patriarchato svetimos krikščioniškosios vertybės
11 Natalija
2022-04-28 / 22:15
Pasirašau už atsiribojimą nuo Maskvos patriarchato
12 Algirdas (Kaunas)
2022-04-28 / 16:40
Ką čia rašyti. Viskas ir taip aišku, ypač tiems, kurie žiūrėjo balandžio 27 d. KK2
13 Silvija (Vilnius)
2022-04-28 / 16:15
Pasirašau už visišką atsiribojimą nuo Maskvos. Pritariu, kad Lietuvos ortodoksų stačiatikių bažnyčia būti pavaldi ne Maskvos patriarchatui, o KONSTANTINIPOLIO
14 Nerijus
2022-04-28 / 16:12
Pasirašau už Konstantinopolio patriarchatui pavaldžias Lietuvos stačiatikių parapijas ir už visišką atsiribojimą nuo Maskvos patriarchato, kuris yra parsidavėlis ir rūpinasi ne sielų išganymų, o savo kišene ir karo kurstymu.
15 Ramūnas (Klaipėda)
2022-04-28 / 14:39
Pasirašau už Konstantinopolio patriarchatui pavaldžias Lietuvos stačiatikių parapijas ir už visišką atsiribojimą nuo Maskvos patriarchato.
16 Lina
2022-04-28 / 14:31
Pasirašau už Konstantinopolio patriarchatui pavaldžias Lietuvos stačiatikių parapijas ir už visišką atsiribojimą nuo Maskvos patriarchato, kuris pateisina karą ir civilių žmonių žudymą Ukrainoje.
17 Andrejus (Kaunas)
2022-04-28 / 11:12
Lietuvos stačiatikiai turi turėti teisę rinktis savo dvasinius vadovus
18 Milda (Vilnius)
2022-04-27 / 23:57
Esu katalikė, bet turiu draugų stačiatikių ir noriu juos palaikyti, paremti, nes man rūpi ir Lietuvos ortodoksai ir jų dvasinis gyvenimas.
19 valda
2022-04-27 / 22:23
Pritariu, kad Lietuvos ortodoksų stačiatikių bažnyčia būti pavaldi ne Maskvos patriarchatui, o KONSTANTINIPOLIO
20 Laimutė
2022-04-27 / 17:24
Pasirašau už Konstantinopolio patriarchatui pavaldžias Lietuvos stačiatikių parapijas ir už visišką atsiribojimą nuo Maskvos patriarchato, kuris yra parsidavėlis ir rūpinasi ne sielų išganymų, o savo kišene ir karo kurstymu.
21 Svajūnas
2022-04-27 / 15:07
Remiu brolius ortodoksus jų kovoje už sąžinės laisvę!
22 Laima (Vilnius)
2022-04-27 / 11:27
Čia taip aišku kiekvienam sąžinę turinčiam žmogui, jog mūsų ortodoksams būtina pereiti į Konstantinopolio jurisdikciją, kad net platesnio komentaro nereikia.
23 Jurga (Vilnius)
2022-04-27 / 10:19
Reikia eiti ten, kur bažnyčia skatina laikytis Kristaus skleisto mokymo. Dievo įsakymai yra „nežudyti, nevokti, nekalbėti netiesos, negeisti svetimo turto“... O Kirilo bažnyčia šventina ginklus... ir dar meluoja. Kartais atrodo, kad į juos įsikūnijo demonai. Ar ne kitais būdais reikėtų vykdyti savo pažiūrų skleidimą? Kas trukdė iki šiol susitikinėti ir kalbėtis? Ir kas pasakė, kad būtent jie teisūs?
24 Neijus (Vilnius)
2022-04-26 / 23:02
Pasirašau už Konstantinopolio patriarchatui pavaldžias Lietuvos stačiatikių parapijas ir už visišką atsiribojimą nuo Maskvos patriarchato, kuris remia ir laimina karą Ukrainoje.
25 visvaldas (Klaipėda)
2022-04-26 / 21:21
Remiu mūzų blorius kunigus ir tikinčiuosius turėti galimybę išpažinti tikėjimą neišduodant savo tėvynės. Laukiu, kada Klaipėdoje laisvai galėsime melstis ir klausytis liturgijos gimtąją kalba. Sunku pakelti vyskupo Ambrozijaus priekaištą, kad vaikai turi mokinti kalbėti rusiškai, nes to ko jis jų klausia jie nesupranta. Esu ortodoksas jau 18 metų ir vaikai rusais netaps.
26 Agnė
2022-04-26 / 21:09
Pritariu tam, kad Lietuvos stačiatikių bažnyčia atsiskirtų nuo Ukrainos krauju susitepusios Maskvos stačiatikių bažnyčios, kuri paneigė pagrindinį Kristaus duotą įstatymą NEZUDYK. Aš už autokefalija.
27 Dalia (Vilnius)
2022-04-26 / 20:25
Kuo greičiau atsiriboti nuo satanistinės Maskvos patriarchato valdžios ir bet kokios įtakos!
28 Judita
2022-04-26 / 20:13
Palaikau šią peticiją ir nebegalėsiu savęs laikyti ortodokse, jei Lietuvos ortodoksų bažnyčia ir toliau priklausys Maskvai, kurios kariniai veiksmai prieš Ukrainą ir jos žmones, juos laiminant Kirilui, yra tikras genocidas ir krikščionybės priešingybė.
29 Justi
2022-04-26 / 19:32
Už nuo Maskvos atskirtą ortodoksų Bažnyčią Lietuvoje.
30 Jūratė (Vilnius)
2022-04-26 / 17:13
Esu už nepolitizuotą Lietuvos ortodoksų Bažnyčią.