Už Konstantinopolio jurisdikciją Lietuvoje


Parašų: 709
Paramos: 570.00 EUR


  • Autorius: Natalia Frolova
  • Adresuota: Jo Šventenybė Visuotinis (Konstantinopolio) patriarchas Baltramiejus
  • Kategorija: Kita

Rusijos Ortodoksų (Stačiatikių) Bažnyčios vadovas patriarchas Kirilas palaikė Putino agresiją prieš Ukrainą. Dėl to daugeliui ortodoksų (stačiatikių) tikinčiųjų, taip pat ir Lietuvoje, pasidarė nepriimtina patriarchą pamaldų metu minėti kaip „mūsų didįjį poną ir tėvą“ ir jį tokiu laikyti, kaip to reikalauja Rusijos Bažnyčios taisyklės. Tačiau stačiatikybė – tai ne tik Maskvos patriarchatas, bet ir kitos Autokefalinės Bažnyčios. Lietuvos ortodoksai (stačiatikiai), nenorintys eiti prieš savo sąžinę, prašo Visuotinio (Konstantinopolio) patriarcho įsteigti jam pavaldžias parapijas Lietuvoje. Mums tai svarbu ir todėl, kad mūsų bendruomenę papildo tikintieji iš Ukrainos, kurie buvo priversti bėgti nuo Kremliaus agresijos. Tikimės, kad Jo Šventenybė patriarchas Baltramiejus išgirs mūsų prašymą. Prašome visų Lietuvos krikščionių mus paremti.

[РУС] Предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл поддержал путинскую агрессию против Украины. После этого многим православным верующим, в том числе в Литве, невозможно поминать патриарха на богослужениях как «великого господина и отца нашего», как того требуют правила Русской церкви. Однако, православие – это не только Московский патриархат, но и другие автокефальные церкви. Православные верующие Литвы, которые не хотят вступать в конфликт со своей совестью, просят Вселенского (Константинопольского) патриарха создать приходы своей юрисдикции в Литве. Для нас это важно также потому, что наша община пополняется верующими из Украины, вынужденными бежать от агрессии Кремля. Надеемся, что Его Божественное Всесвятейшество патриарх Варфоломей услышит наш призыв. Просим христианскую общественность Литвы нас поддержать.

[UKR] Предстоятель Російської Православної Церкви патріарх Кирило підтримав путінську агресію проти України. Після цього багатьом православним віруючим, у тому числі у Литві, стало неможливо згадувати патріарха на богослужіннях як «великого господина та отця нашого», як того вимагають правила Російської Церкви. Але православ'я – це не лише Московський патріархат, а й інші автокефальні Церкви. Православні віруючі Литви, які не хочуть вступати в конфлікт зі своєю совістю, просять Вселенського (Константинопольського) патріарха створити парафії своєї юрисдикції у Литві. Для нас це важливо також тому, що наша громада поповнюється віруючими з України, які змушені втекти від агресії Кремля. Сподіваємось, що Його Божественна Всесвятість патріарх Варфоломій почує наш заклик. Просимо християнську громадськість Литви нас підтримати.

[POL] Zwierzchnik Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, patriarcha Cyryl, poparł agresję Putina na Ukrainę. Po tym wydarzeniu wielu prawosławnych, także na Litwie, nie może nazywać patriarchy podczas nabożeństw " naszym wielkim panem i ojcem", jak wymagają tego przepisy Kościoła Rosyjskiego. Ale prawosławie to nie tylko Patriarchat Moskiewski, ale także inne Kościoły Autokefaliczne. Prawosławni na Litwie, którzy nie chcą wchodzić w konflikt z własnym sumieniem, proszą patriarchę Ekumenicznego (Konstantynopolitańskiego) o utworzenie na Litwie parafii podlegających jego jurysdykcji. Jest to dla nas ważne także dlatego, że nasza wspólnota jest zasilana przez wiernych z Ukrainy, którzy zostali zmuszeni do ucieczki przed agresją Kremla. Mamy nadzieję, że Jego Świątobliwość Patriarcha Bartłomiej wysłucha naszej prośby. Zwracamy się do litewskiej wspólnoty chrześcijańskiej z prośbą o wsparcie.

[ENG]
The Primate of the Russian Orthodox Church, Patriarch Kirill, supported Putin's aggression against Ukraine. After this, many Orthodox believers, including those in Lithuania, cannot commemorate the patriarch in services as "our great lord and father", as required by the rules of the Russian Church. However, Christian Orthodoxy is not only the Moscow Patriarchate, but also other autocephalous churches. Orthodox believers in Lithuania, who do not want to come into conflict with their conscience, ask the Ecumenical (Constantinople) Patriarch to establish parishes of his jurisdiction in Lithuania. This is also important to us because believers from Ukraine, who have been forced to flee from the Kremlin's aggression, are joining our community these days. We hope that His All-Holiness Patriarch Bartholomew will heed our call. We ask Lithuanian Christians for support.

Data Rezultatas
2022-06-07Inicijuotas straipsnis https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/06/04/news/lietuvos-staciatikiai-nebegali-toleruoti-rusijos-baznycios-taisykliu-tai-ne-tik-religijos-bet-ir-nacionalinio-saugumo-kla-23572968


# Vardas Komentaras
1 Neskelbiama
2022-05-07 / 09:25
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
2 Neskelbiama
2022-05-05 / 18:34
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
3 Neskelbiama
2022-05-05 / 14:38
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
4 Neskelbiama
2022-05-04 / 17:51
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
5 Neskelbiama
2022-05-04 / 09:48
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
6 Neskelbiama
2022-05-02 / 11:55
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
7 Neskelbiama
2022-05-01 / 09:00
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
8 Neskelbiama
2022-04-30 / 23:35
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
9 Neskelbiama
2022-04-30 / 23:06
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
10 Neskelbiama
2022-04-30 / 12:40
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
11 Neskelbiama
2022-04-28 / 22:15
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
12 Neskelbiama
2022-04-28 / 16:40
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
13 Neskelbiama
2022-04-28 / 16:15
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
14 Neskelbiama
2022-04-28 / 16:12
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
15 Neskelbiama
2022-04-28 / 14:39
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
16 Neskelbiama
2022-04-28 / 14:31
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
17 Neskelbiama
2022-04-28 / 11:12
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
18 Neskelbiama
2022-04-27 / 23:57
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
19 Neskelbiama
2022-04-27 / 22:23
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
20 Neskelbiama
2022-04-27 / 17:24
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
21 Neskelbiama
2022-04-27 / 15:07
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
22 Neskelbiama
2022-04-27 / 11:27
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
23 Neskelbiama
2022-04-27 / 10:19
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
24 Neskelbiama
2022-04-26 / 23:02
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
25 Neskelbiama
2022-04-26 / 21:21
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
26 Neskelbiama
2022-04-26 / 21:09
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
27 Neskelbiama
2022-04-26 / 20:25
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
28 Neskelbiama
2022-04-26 / 20:13
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
29 Neskelbiama
2022-04-26 / 19:32
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
30 Neskelbiama
2022-04-26 / 17:13
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas

Peticija gali būti panaudota politinėje ar partijų veikloje, teikiant siūlymus valstybinėms institucijoms.