Prieš paminklų žuvusiems kovoje su fašistine vokietija nugriovimą , sunaikinimą


Parašų: 52
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 100 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Arūnas Jutinskas
  • Adresuota: Lietuvos Respublikos seimas
  • Parašai renkami iki: 2022-08-27
  • Kategorija: Kita

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti Paremti

Pasiekus 100 parašų ir 100 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos, skiriant 100% paramos šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas ir kt.). Nepasiekus šios ribos, parama bus skirta bendrai VŠĮ Peticijos veiklai.

Nesutinku , kad šitie paminklai būtu griaunami ar kitaip naikinami , nes tai nėra paminklai sovietinei kariuomenei garbinti . Šitie paminklai buvo pastatyti žuvusiems kovoje su fašistine Vokietija ir jos kariuomene ir nieko bendro su sovietinės kariuomenės garbinimu neturi .

Pasirašyti peticiją

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių su peticijos žinute ir surinkti daugiau parašų. Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas).


      Jokios kitos informacijos nesiųsime
# Vardas Komentaras
1 Vasilisa (Vilnius)
2022-06-08 / 22:08
Jie kovojo už mus, prieš fašistine Vokietija. Žmones nebūkit tokie žiaurūs.
2 Marija
2022-06-08 / 21:56
Nors karta būkit adekvatus,ar jūms jau nėra ką veikti?
3 Arūnas
2022-05-29 / 11:32
Tie paminklai žuvusiem kovoje su fašistine vokietija , o ne sovietų valdžiai ar santvarkai .