REIKALAVIMAS Reglamentuoti [LR valstybinių institucijų] prievolę viešai skelbti privalomo ugdymo sutartys viešai


Parašų: 4
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: ž. e.
  • Adresuota: Tarnautojams pagal kompetenciją
  • Parašai renkami iki: 2032-09-03
  • Kategorija: Kita

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti Paremti

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos, skiriant 100% paramos šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas ir kt.). Nepasiekus šios ribos, parama bus skirta bendrai VŠĮ Peticijos veiklai.

Lietuviai ir Lietuvoje teisėtai gyvenantys Lietuvos gyventojai

[Įmonės 111105555 LR valstybės] tarnautojams pagal kompetenciją,
[ES] tarnautojams pagal kompetenciją,
Turintiems galią įvykdyti Lietuvių Tautos
ir teisėtų Lietuvos gyventojų valią

REIKALAVIMAS
Reglamentuoti [LR valstybinių institucijų] prievolę viešai skelbti privalomo ugdymo sutartys viešai
2022-06-03

Visi pasirašę šį Reikalavimą, reikalauja [teisiškai] reglamentuoti prievolę [LR institucijoms] viešai skelbi privalomojo ugdymo, t. y., priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo sutartys.

*Pastaba tinklalapio administratoriams: bet koks teksto pakeitimas arba nepaviešinimas bus traktuojamas kaip įvairūs žmogaus teisių pažeidimai, pvz., intelektualinės medžiagos sunaikinimas, klastojimas, užkardymas gauti ir dalintis informacija, ir taip toliau.

Pasirašyti peticiją

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių su peticijos žinute ir surinkti daugiau parašų. Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas).


      Jokios kitos informacijos nesiųsime
# Vardas Komentaras
1 Neskelbiama
2022-06-03 / 15:06
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas