Dėl šeimos, lyties ir gyvybės etikos apsaugos Lietuvos politikoje


Parašų: 137
Paramos: 110.00 EUR


  • Autorius: Peticija Vyskupams
  • Adresuota: Lietuvos kardinolas Sigitas Tamkevičius, Lietuvos kardinolas Audrys Juozas Bačkis, Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas Gintaras Grušas, Lietuvos vyskupų konferencija
  • Parašai renkami iki: 2022-09-05
  • Kategorija: Valdžia ir politika

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti Paremti

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių.

Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas ir kt.).


Jo Eminencijai Lietuvos kardinolui Sigitui Tamkevičiui
Jo Eminencijai Lietuvos kardinolui Audriui Juozui Bačkiui
Jo Ekscelencijai Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkui Gintarui Grušui
Lietuvos vyskupų konferencijai

Lietuvos Respublikos piliečių katalikų
KREIPIMASIS
Dėl šeimos, lyties ir gyvybės etikos apsaugos Lietuvos politikoje

Lietuvos Katalikų Bažnyčia ilgus amžius stovėjo krikščioniškos doros ir patriotizmo sargyboje, o pasaulinė Bažnyčia gynė ir gina prigimtinę šeimą, lyties ir gyvybės etiką. Neramina, kad šiuo metu politikai, įvardijantys save katalikais ir net dalyvaujantys katalikiškose apeigose bei bažnytiniame gyvenime, vis dažniau peržengia Katalikų Bažnyčios ir Šventojo Rašto tiesas.
Akivaizdu, kad oficialūs Bažnyčios dvasininkų ir hierarchų pareiškimai įvardytomis temomis praslenka šiems politikams pro akis. Dėl to prašome imtis ryžtingesnių priemonių ir politikams, balsuojantiems už abortų, žmogaus embrionų naikinimo liberalizavimą, lyties keitimo, tos pačios lyties santuokų ar jų pakaitalų – partnerysčių, civilinių sąjungų – įteisinimą, atskirti nuo Bažnyčios ir Švč. Komunijos ipso facto, kaip vykdančius antikatalikišką ir antikrikščionišką politiką.
Lietuvos katalikų dvasininkų ir pasauliečių drąsa sovietų ir nacių režimų metais įkvepia vilties, kad ir liberalizmo bei liberaliojo marksizmo diktato metais užteks ryžto pasipriešinti ir kovoti už svarbiausias krikščioniškas ir žmogiškas vertybes. Minėta priemonė būtų griežta, bet kartu ir atlaidi, nes politikas, pakeitęs savo poziciją, galėtų grįžti į motinišką Bažnyčios globą ir Viešpaties kūno bendrystę. Viliamės ir meldžiamės už Jus, visą Bažnyčią ir mūsų Tėvynę Lietuvą.

Pasirašyti peticiją

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių su peticijos žinute ir surinkti daugiau parašų. Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas).


      Jokios kitos informacijos nesiųsime
# Vardas Komentaras
1 Aurimas (Vilnius)
2022-06-16 / 18:00
jei tavo akis verčia tave nusidėti - išlupk ją.
2 Vytis (Kaunas)
2022-06-14 / 15:21
Už konstitucinę prigimtinės šeimos sampratą. Laiminga šeima, kurią sudaro mama, tėtis ir vaikai.
3 Linas (Daugai)
2022-06-07 / 18:56
Už Tradicinę Normalią Šeimą kaip parašyta Lietuvos Konstitucijoje ir kaip Dievas sukūrė!!!
4 Aldona
2022-06-06 / 23:29
Aš pripažįstu vyro ir moters santuoką ir po santuokos vaikai. O vyro su vyru moters su moterimi nepripažystu.
5 Eglė
2022-06-06 / 21:15
Prieš abortus. Bažnyčia neturi pateisinti nuodėmės. Atleisti bet ne pateisinti.
6 Asta
2022-06-06 / 21:03
Politikai turi žinoti tvirtą ir aiškią Bažnyčios poziciją.
7 Audrone (Klaipėda)
2022-06-06 / 17:29
Bažnyčia turi ginti Dievo tiesas , ji turi vesti tauta