Grąžinkite tikintiesiems galimybę remti savo bendruomenes savo mokesčiais


Parašų: 108
Paramos: 50.00 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 100 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Marius Kundrotas
  • Adresuota: Lietuvos Respublikos Seimas
  • Parašai renkami iki: 2022-09-08
  • Kategorija: Valdžia ir politika

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti Paremti

Pasiekus 100 parašų ir 100 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos, skiriant 100% paramos šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas ir kt.). Nepasiekus šios ribos, parama bus skirta bendrai VŠĮ Peticijos veiklai.

Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Labdaros ir paramos įstatymo pataisas, kuriomis atėmė galimybę religinėms bendruomenėms ir bendrijoms gauti 1,2 procento gyventojų pajamų mokesčio. Suprantamas sprendimas nutraukti finansavimą iš pajamų mokesčio biudžetinėms įstaigoms, nors ir šiuo klausimu būtų naudinga plati visuomenės diskusija. Bet daugelis religinių bendrijų niekaip nėra finansuojamos iš biudžeto. Piliečio galimybė skirstyti savo mokesčius yra esminė demokratinė teisė.
Akivaizdu, kad kairiesiems liberalams, stumiantiems lyčiai neutralias šeimos imitacijas, abortų liberalizavimą, manipuliacijas žmogaus embrionais ir narkotikų dekriminalizavimą, religija - tiktai kliūtis. Bet tai prieštarauja daugumos Lietuvos piliečių nuostatoms. Iš tikinčiųjų atimama teisė remti savo religines bendrijas savo mokesčiai, kuriuos savavališkai skirsto valdžia. Tai nėra demokratiška.
Prašome Seimo šalia 1,2 procento gyventojų pajamų mokesčio visuomeninėms organizacijoms leisti skirti 1,2 procento religinėms bendrijoms.

Pasirašyti peticiją

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių su peticijos žinute ir surinkti daugiau parašų. Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas).


      Jokios kitos informacijos nesiųsime
# Vardas Komentaras
1 Angelina
2022-06-15 / 22:31
Reikalauju grazinti galimybe remti religines bendruomenes
2 Asta
2022-06-14 / 19:12
To dar nebuvo, vilkai avies kailyje pjauna ir fiziškai, ir dvasiškai…
3 Ivona
2022-06-14 / 14:35
Dar ne seniai įvairaus plauko žmonės reikalavo tolerancijos, labai liūdna kad katalikams tolerancija nepriklauso.
4 Liudmila (Šiauliai)
2022-06-14 / 10:14
Reikalauju grąžinti galimybę remti religines organizacijas.
5 Stanislovas
2022-06-09 / 18:10
Sutinku, kad religinės bendruomenės būtų remiamos jų narių lėšomis.
6 Dalija (Vilnius)
2022-06-09 / 15:56
Čia valdantieji "atsakė" į Bažnyčios "neparamą" vienalytėm santuokom - sąjungom? Ar apskritai, kad Bažnyčios įv. konfesijų dar turi didelę įtaką savo bendruomenėm?!
7 Jonas (Telšiai)
2022-06-09 / 10:06
Ir kiek mes Lietuvos piliečiai leisime šiems bepročiams toliau dergtis, juk visiškai ir akivaizdžiai grįžtame į sovietinius laikus!