Reikalauju Savivaldybei išleisti įstatymą dėl lėšų paskirstymo gatvių remontui pagal gyventojų skaičių konkrečioje vietovėje.


Parašų: 1
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Olga Popova
  • Adresuota: Lietuvos Respublikos seimas
  • Parašai renkami iki: 2022-09-28
  • Kategorija: Kita

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti Paremti

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos, skiriant 100% paramos šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas ir kt.). Nepasiekus šios ribos, parama bus skirta bendrai VŠĮ Peticijos veiklai.

Reikalauju Savivaldybei išleisti įstatymą dėl lėšų paskirstymo gatvių remontui pagal gyventojų skaičių konkrečioje vietovėje.

Gyvenu Klaipėdoje labiausiai apgyvendintoje vietoje, bet remontuoja senamiestį ir gatves, kurios yra prie senamiesčio. Ten įrengtos modernios žaidimų aikštelės.
Manau, nesąžininga mokėti mokesčius, kad pagerintume svetimą kiemą, nei mes, mokesčių mokėtojai iš neremontuoto ploto, keliame būsto kainas senamiestyje, kurį sudaro 3 namai.

Pasirašyti peticiją

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių su peticijos žinute ir surinkti daugiau parašų. Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas).


      Jokios kitos informacijos nesiųsime

Peticija gali būti panaudota politinėje ar partijų veikloje, teikiant siūlymus valstybinėms institucijoms.