Nutraukti teisinį persekiojimą piliečiui Pranui Valickui, paminant jam teises į žodžio ir minties laisves


Parašų: 34
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Vytautas Kalvaitis
  • Adresuota: Lietuvos Respublikos Prezidentui, Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Lietuvos Respublikos generaliniam prokurorui
  • Parašai renkami iki: 2022-10-01
  • Kategorija: Žmogaus teisės

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti Paremti

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos, skiriant 100% paramos šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas ir kt.). Nepasiekus šios ribos, parama bus skirta bendrai VŠĮ Peticijos veiklai.

Reikalaujame nutraukti piliečio Prano Valicko teisinį persekiojimą,
teistumą už žodžio ir minties laisves, kurios grubiai pažeistos
Lietuvos Respublikos vienašališkai ginant Stambulo konvencijos
besąlygišką priėmimą, neleidžiant vienvaldiškai pasisakyti prieš.

Panaikinti 5000,00 eurų baudą, kaip siekimą įgyvendinti lėtinę mirties
bausmę marinant badu demokratijos disidentą pilietį Praną Valicką.

Lietuvos Respublikos Prezidentas yra pajėgus būti Konstitucijos
ramsčiu ir užtikrinti Konstitucijos veikimą Lietuvos Respublikoje ?

Tauta yra Lietuvos Respublikos suverenas ir jos nuomonė privalo būti
išreikšta dėl Stambulo konvencijos Referendume, o pilietis Pranas
Valickas išreiškė savo konstitucines teises, kurios Lietuvos
Respublikoje yra dar užtikrinamos Konstitucijos ?

Tauta, tark žodį, gelbėk savo bendrapilietį, kuriam už teises į žodžio
ir minties laisves yra paskirta tikroviška lėtinė mirties bausmė
numarinant badu.

Žmonės, buskime.

Pasirašyti peticiją

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių su peticijos žinute ir surinkti daugiau parašų. Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas).


      Jokios kitos informacijos nesiųsime
# Vardas Komentaras
1 Laimutė
2022-07-08 / 18:51
NUTRAUKTI TEISINĮ PERSEKIOJIMĄ PILIEČIUI PRANUI VALICKUI, PAMINANT JAM TEISES Į ŽODŽIO IR MINTIES LAISVES. Konstitucijos laužyti negalima, tai valstybės pamatas.
2 Nijolė
2022-07-04 / 15:52
reikalaujame nutraukti Prano Valicko teisinį persekiojimą
3 Vytautas (Marijampolė)
2022-07-02 / 08:57
Stambulo konvencijai - NE ! Pranas už Lietuvos žmones, visi Lietuvos žmonės už Praną !

Peticija gali būti panaudota politinėje ar partijų veikloje, teikiant siūlymus valstybinėms institucijoms.