DENAUNCIJACIJA Neteisėto [valstybės vadovo] titulo suteikimo fiziniam asmeniui LANDSBERGIUI VYTAUTUI


Parašų: 118
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: ž. e.
  • Adresuota: Aukščiausios suverenios Tautos galios naudojimas tiesiogiai
  • Parašai renkami iki: 2072-10-04
  • Kategorija: Kita

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti Paremti

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos, skiriant 100% paramos šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas ir kt.). Nepasiekus šios ribos, parama bus skirta bendrai VŠĮ Peticijos veiklai.

Lietuviai ir Lietuvoje teisėtai gyvenantys Lietuvos gyventojai

DENAUNCIJACIJA
Neteisėto [valstybės vadovo] titulo suteikimo fiziniam asmeniui LANDSBERGIUI VYTAUTUI
2022-07-04
Vilnius

Dokumento Nr. 20220704-1622

Istorija yra vienas iš svarbiausių Tautos gerbuvio ir išlikimo pamatinių principų. Tauta be istorijos pasmerkta išnykti. Tad yra be galo svarbu, kad istorija nebūtų klastojama.
[Įstatymo Nr. XIV-1256] antraštėje ir istorijoje aiškiai įtvirtintas faktas, kad fizinis asmuo LANDSBERGIS VYTAUTAS buvo „Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas“, tačiau ne [valstybės] vadovas.
Mėginimas pakeisti istoriją ignoruojant sąvokų reikšmes, faktus ir net sveiką protą kelia rimtų abejonių [SEIMO nariais], kurie balsavo UŽ [teisinio statuso] pakeitimą.

Atsižvelgiant į tai, visi ‚pasirašę‘ šią ‚iniciatyvą‘, naudojantis aukščiausia suverenia Tautos galia tiesiogiai, DENAUNCIJUOJA [2022 m. birželio 30 d. įstatymą Nr. XIV-1256], skelbia [SEIMO narius] balsavusius UŽ nekompetentingais ir praradusiais Lietuvių ir Lietuvoje teisėtai gyvenančių gyventojų pasitikėjimą.

*Pastaba tinklalapio administratoriams: bet koks teksto pakeitimas arba nepaviešinimas bus traktuojamas kaip įvairūs žmogaus teisių pažeidimai, pvz., intelektualinės medžiagos sunaikinimas, klastojimas, užkardymas gauti ir dalintis informacija, ir taip toliau.

Šaltiniai, nuorodos:
Nr. 1 – balsavusių sąrašas: https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=37067&p_bals_id=-46732
Nr. 2 – priimtas [dokumentas]: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/082b2170f93511ecbfe9c72e552dd5bd
Nr. 3 – publicistinis straipsnis: https://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/lietuvos_politika/v-landsbergiui-suteiktas-valstybes-vadovo-statusas/

Pasirašyti peticiją

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių su peticijos žinute ir surinkti daugiau parašų. Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas).


      Jokios kitos informacijos nesiųsime
# Vardas Komentaras
1 Neskelbiama
2022-08-12 / 18:52
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
2 Neskelbiama
2022-08-09 / 10:34
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
3 Neskelbiama
2022-07-21 / 15:18
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
4 Neskelbiama
2022-07-20 / 01:34
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
5 Neskelbiama
2022-07-16 / 13:39
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
6 Neskelbiama
2022-07-14 / 17:18
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
7 Neskelbiama
2022-07-11 / 19:10
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
8 Neskelbiama
2022-07-09 / 01:12
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
9 Neskelbiama
2022-07-08 / 21:28
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
10 Neskelbiama
2022-07-07 / 09:48
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
11 Neskelbiama
2022-07-06 / 10:56
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
12 Neskelbiama
2022-07-06 / 10:51
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
13 Neskelbiama
2022-07-05 / 13:38
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
14 Neskelbiama
2022-07-05 / 12:02
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas