DENAUNCIJACIJA Neteisėto [valstybės vadovo] titulo suteikimo fiziniam asmeniui LANDSBERGIUI VYTAUTUI


Parašų: 117
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: ž. e.
  • Adresuota: Aukščiausios suverenios Tautos galios naudojimas tiesiogiai
  • Parašai renkami iki: 2072-10-04
  • Kategorija: Kita

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti Paremti

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos, skiriant 100% paramos šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas ir kt.). Nepasiekus šios ribos, parama bus skirta bendrai VŠĮ Peticijos veiklai.

Lietuviai ir Lietuvoje teisėtai gyvenantys Lietuvos gyventojai

DENAUNCIJACIJA
Neteisėto [valstybės vadovo] titulo suteikimo fiziniam asmeniui LANDSBERGIUI VYTAUTUI
2022-07-04
Vilnius

Dokumento Nr. 20220704-1622

Istorija yra vienas iš svarbiausių Tautos gerbuvio ir išlikimo pamatinių principų. Tauta be istorijos pasmerkta išnykti. Tad yra be galo svarbu, kad istorija nebūtų klastojama.
[Įstatymo Nr. XIV-1256] antraštėje ir istorijoje aiškiai įtvirtintas faktas, kad fizinis asmuo LANDSBERGIS VYTAUTAS buvo „Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas“, tačiau ne [valstybės] vadovas.
Mėginimas pakeisti istoriją ignoruojant sąvokų reikšmes, faktus ir net sveiką protą kelia rimtų abejonių [SEIMO nariais], kurie balsavo UŽ [teisinio statuso] pakeitimą.

Atsižvelgiant į tai, visi ‚pasirašę‘ šią ‚iniciatyvą‘, naudojantis aukščiausia suverenia Tautos galia tiesiogiai, DENAUNCIJUOJA [2022 m. birželio 30 d. įstatymą Nr. XIV-1256], skelbia [SEIMO narius] balsavusius UŽ nekompetentingais ir praradusiais Lietuvių ir Lietuvoje teisėtai gyvenančių gyventojų pasitikėjimą.

*Pastaba tinklalapio administratoriams: bet koks teksto pakeitimas arba nepaviešinimas bus traktuojamas kaip įvairūs žmogaus teisių pažeidimai, pvz., intelektualinės medžiagos sunaikinimas, klastojimas, užkardymas gauti ir dalintis informacija, ir taip toliau.

Šaltiniai, nuorodos:
Nr. 1 – balsavusių sąrašas: https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=37067&p_bals_id=-46732
Nr. 2 – priimtas [dokumentas]: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/082b2170f93511ecbfe9c72e552dd5bd
Nr. 3 – publicistinis straipsnis: https://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/lietuvos_politika/v-landsbergiui-suteiktas-valstybes-vadovo-statusas/

Pasirašyti peticiją

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių su peticijos žinute ir surinkti daugiau parašų. Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas).


      Jokios kitos informacijos nesiųsime
# Vardas Komentaras
1 RŪTA (Jonava)
2022-08-12 / 18:52
DENAUNCIJACIJA Neteisėto [valstybės vadovo] titulo suteikimo fiziniam asmeniui LANDSBERGIUI VYTAUTUI
2 vladas (Vilnius)
2022-08-09 / 10:34
Lanzbergis dirbo KGB seniai dar 1997 metais yra duoti Seimo komisijai oficialiai parodymai su juo dirbusiu KGB darbuotojo D. Abromaičio. Buvo daromas ir audio-video irašas , bet jis dingo iš LRGP .... Niekas nerinko padugnės LT vadovu.
3 Arūnas (Kaunas)
2022-07-21 / 15:18
Dėl neteisėto [valstybės vadovo] titulo suteikimo fiziniam asmeniui LANDSBERGIUI VYTAUTUI
4 Rita
2022-07-20 / 01:34
Atšaukti Lansbergio statusa. Jis suteiktas neteisėtai
5 Egidijus (Kaunas)
2022-07-16 / 13:39
Nepritariu piknaudziavimui-74 asmenys negali skirti valstybės statuso asmenims,kuriu neisrinko tauta.
6 Rimantas
2022-07-14 / 17:18
Įstatymų priėmimui atgaline data, istorijos klastojimui, asmenybės kultui- Ne!
7 Dainius (Šakiai)
2022-07-11 / 19:10
Nepalaikau apsišaukėlio...beja pinigėlių pervesti neleidżia swedbank.
8 Diana
2022-07-09 / 01:12
Valstybes vadovas renkamas pilieciu tiesiogiai . Jo neisrinko . Neklastokite istorijos .
9 Artūras (Zarasai)
2022-07-08 / 21:28
Nebuvo niekada prezidentu ir nebus, kiek sunaikinta per ji pamastykite. Netekome savo elektros ir tą pamiršot
10 Jovita (Vilnius)
2022-07-07 / 09:48
71 parsidavę asmenys mėgina perrašyti istoriją, ją suklastojant ir pažeidžiant galiojančius teisės aktus.
11 Birute
2022-07-06 / 10:56
Koks gali būti prezidentas,prieš tautos valią ir dar skaldantis tautą ir tyčiodamas iš tautos?
12 Alfredas (Mažeikiai)
2022-07-06 / 10:51
Niekas,nieka,da jo nerinko Prezidentu,tai konstitucijos pažeidimas,ir Tautos Paniekinimas,nes tauta turi rinkti,o ne saujele jam prijaučiančiu jo šalininkų
13 Rasa
2022-07-05 / 13:38
Žmonės jo neirinko,koks jis gali būti prezidentas?
14 GyvasŽmogus
2022-07-05 / 12:02
LT gyventojai, atsibuskite! Pasidomėkite kuo skiriasi ASMUO nuo žmogaus ir tada ne tik OŽĮ pastatysite į vietą, tačiau ir visą gaują, kaip JIE save vadina. Lietuviai, esate sparčiausiai nykstanti Tauta pasalyje! Jums to maža, kad atsibustumėte?