Reikia daugiau kursuojančių autobusų į Švendubre ir kelio sutvarkymo


Parašų: 1
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: D.Stecenko
  • Adresuota: Druskininkų Savivaldybė
  • Parašai renkami iki: 2022-08-29
  • Kategorija: Kita

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti Paremti

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos, skiriant 100% paramos šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas ir kt.). Nepasiekus šios ribos, parama bus skirta bendrai VŠĮ Peticijos veiklai.

Reikėtų daugiau kursuojančių autobusų į Švendubrė, nes labai daug laukti reikia kito autobuso, reikia kad dažniau kursuotu autobusai ir būtu patogus susisiekimas su miestu.
Būtų labai džiūgu jai sutvarkytu kelia nuo Švendubres iki Druskininku. Kai tik lietus palija duobes atsiverinėja. Reiketu spręsti abi problemas

Pasirašyti peticiją

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių su peticijos žinute ir surinkti daugiau parašų. Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas).


      Jokios kitos informacijos nesiųsime

Peticija gali būti panaudota politinėje ar partijų veikloje, teikiant siūlymus valstybinėms institucijoms.