Dėl II pakopos pensijų kaupimo


Parašų: 16
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Justina Kakarienė
  • Adresuota: Vyriausybė, seimas, socialinės apsaugos ir darbo ministerija
  • Parašai renkami iki: 2022-11-23
  • Kategorija: Kita

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti Paremti

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos, skiriant 100% paramos šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas ir kt.). Nepasiekus šios ribos, parama bus skirta bendrai VŠĮ Peticijos veiklai.

Asmenys automatiškai įtraukti į II pakopos pensijų fondus, niekur patys nesudarę sutarties dėl pensijos savo noru turi turėti teisę iš kaupimo pasitraukti betkada. Pesijų kaupimo įstatymas turi būti pakeistas suteikiant Lietuvos piliečiams teisę rinktis kaip ir kur kaupti pensijai.
Siūlomi sprendimo variantai:
1. Lietuvos pilietis visada išlieka laisvas savo pasirinkimui dėl pensijos kaupimo
2. Atnaujinti galimybę pasitraukti iš II pakopos pensijų kaupimo visiems įtrauktiems po šio įstatymo įsigaliojimo (t.y. 2019m)
3. Galimybę pasitraukti iš II pakopos pensijų kaupimo atgaunant arba neatgaunant sukauptų lėšų.
4. Galimybę pasitraukti iš II pakopos pensijų kaupimo perkeliant sukauptas lėšas į III pakopą.

Vienaip ar kitaip tai turėtų būti laisvas Lietuvos piliečio pasirinkimas būti ar nebūti pensijų fondo dalyviu.

Pasirašyti peticiją

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių su peticijos žinute ir surinkti daugiau parašų. Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas).


      Jokios kitos informacijos nesiųsime