PRAŠOME SUSTABDYTI MIŠKO KIRTIMĄ (Rūdninkų girioje) Ir draustiniu naikinimą


Parašų: 54
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Roman Timofejev
  • Adresuota: Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija, seimas, vyriausybė
  • Parašai renkami iki: 2022-12-27
  • Kategorija: Kita

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti Paremti

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos, skiriant 100% paramos šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas ir kt.). Nepasiekus šios ribos, parama bus skirta bendrai VŠĮ Peticijos veiklai.

Prašome sustabdyti suplanuotą, dėl karinio poligono steigimo, Unikalios ekosistemos, esančio Rūdninkų girioje kirtimą ir kitus numatomus kirtimus šiame miške dėl šių itin svarbių priežasčių:

1. Steigiamo poligono plotas siektų 16 930 ha.
Kas sudaro apie puse viso miško masyvo.
Tai reiškia, kad Rūdninkų giria, ypatinga Lietuvos giria, bus niokojama.
https://drive.google.com/file/d/1_2s3fqQ29RRC-2VzoTV7mTf55nQvHC5b/view

2. Rūdninkų girioje įsteigtos septynios saugomos teritorijos: Kernavo telmologinis draustinis, Rūdninkų kraštovaizdžio draustinis, Rūdninkų girios biosferos poligonas, Šalčios hidrografinis draustinis, Visinčios hidrografinis draustinis, Visinčios kraštovaizdžio draustinis bei Žygimantiškių geomorfologinis draustinis.

3. Kiek man žinoma,
Galima žala gamtai įvertinta nebuvo.

4. Kiek man žinoma,
Viešoji nuomonė , toje teritorijoje gyvenančių žmonių nuomonė, viešasis interesas, ekonominės ir socialinės aplinkybės įvertintos nebuvo.

5. Kiek man žinoma,
Kaimyninėse teritorijoje gyvenantiems asmenims informacija apie poligono steigimo padarinius suteikta nebuvo.

Pasirašyti peticiją

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių su peticijos žinute ir surinkti daugiau parašų. Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas).


      Jokios kitos informacijos nesiųsime