DĖL PARTIJŲ FINANSAVIMO IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO PANAIKINIMO


Parašų: 227
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Silvestra Plauskiene
  • Adresuota: LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PETICIJŲ KOMISIJAI
  • Kategorija: Kita

Kaip žinoma, yra du pagrindiniai politinių partijų finansavimo šaltiniai: valstybinis finansavimas ir privačiojo sektoriaus finansavimas.

2013 m. gruodžio 12 d. įsigaliojo Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo pakeitimo įstatymas, kuris šiai dienai dar leidžia politinėmis partijoms būti remiamos ir iš valstybės biudžeto.

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija yra viešai paskelbusi informaciją dėl „valstybės biudžeto dotacijos ir dalies išlaidų politinei kompanijai finansavimo“: https://www.vrk.lt/valstybes-biudzeto-dotacijos-ir-dalies-islaidu-politinei-kampanijai-kompensavimas.

Pateikiamos lentelėse lėšos iš valstybės biudžete numatytų asignavimų politinėms partijoms gali būti skiriamos politinių partijų veiklai finansuoti. Kaip matoma, yra skiriamos labai didelės sumos šiam tikslui. Manytina, jog politinės partijos turėtų galėti pačios save išsilaikyti, o ne siekti gauti valstybės paramą, kuri, be kita ko, finansuojama iš mokesčių mokėtojų pinigų.

Todėl siekiant, kad politinės partijos būtų labiau nepriklausomos nuo valstybės ir mokesčių mokėtojų, valstybinis finansavimas turi būti panaikintas. Šiam tikslui yra reikalinga pakeisti pirmiau nurodytą įstatymą, uždraudžiant politinėms partijoms gauti finansavimą iš valstybės biudžeto.

# Vardas Komentaras
1 GEDIMINAS
2022-12-05 / 19:28
Nereikalingos partijos,kurios sukurtos ir kuriamos tik vienam tikslui,kad patekti sukciams prie valstybes lovio.Partijos clienai neturi partiniu interesu,netgi partijos istatu daugelis partiniu nera skaite,o ir priesaikos duotos partijai laikosi nezymi dalele.
2 Rita
2022-10-22 / 18:55
Reikia mažiau skolintis, o partijų finansavimo pinigus panaudoti biudžete
3 Zinaida
2022-10-22 / 16:53
Aš už tai, kad tokių partijų valstybės biudžetas neremtų...jei partija gera, reikaluiesant, parems liaudis...
4 Evelina
2022-10-21 / 15:52
Tam, kad partijos IŠ TIKRŲJŲ atstovautų rinkėjo interesus, jos PRIVALO būti tiesiogiai nuo jo priklausomos ir jam atskaitingos. Tik taip mes galėsime kontroliuoti politikus, MES ESAME JŲ DARBDAVIAI!
5 Gintautas
2022-10-20 / 19:45
Nepritariu partijų remimui už mokesčių mokėtojų pinigus
6 Aldona
2022-10-20 / 18:08
Nereikia finansuoti partijų tada nebus prieštaravimų kas ką paskyrė o turi būti priklausomi nuo Lietuvos žmonių nori
7 Algis (Šakiai)
2022-10-20 / 14:07
Pritariu. Partijos privalo išsilaikyti iš savo pačių nario mokesčio, o ne iš visų uždirbtų pinigų!!!
8 ViktorSenaireikianaikintišitaįstatymą,nesšertimokesčiųmokėtojųšaikasnėrareikalo.Tegupatysišsavosurinktupinigu,savožmonių,išgyvenairsaveišsilaiko. (Alytus)
2022-10-20 / 09:26
Nereikia išlaikyti šitus veltėdžius už mūsų lėšas.
9 Arvydas
2022-10-20 / 08:19
Vienas rinkėjas, vienas balsas, vienas jo atstovas seime. Jokių partijų-grupuočių, seimas tai tauta miniatiūroje su tokiu pat nuomonių pliuralizmu.
10 Lilija (Ukmergė)
2022-10-19 / 17:31
Gana remti partijas. Tegul remiasi iš savo partijos narių įnašų. Tranų išlaikyti nereikia.
11 Leokadija (Vilnius)
2022-10-18 / 22:01
Gana partijas šelpti lėšomis iš biudžeto, tegul pačios išsilaiko, mokėdami įmokas
12 Vilija
2022-10-18 / 14:48
Partijú nariai patys privalo remti savo partijá mokėdami nario mokestį
13 Dainius
2022-10-18 / 09:59
Gana iš valstybės partijas remti,tegul partijos pačios sukasi
14 Rita (Kaunas)
2022-10-18 / 08:11
Partija privalo išsilaikyti iš nario mokesčio ! Kitu atveju- tai eilinis darinys prie lovio
15 Rita (Klaipėda)
2022-10-12 / 07:32
pritariu 1000 proc.. nėra ko iš mokesčių mokėtojų pinigų lobti