Valstybės parama beglobiams gyvūnams


Parašų: 2
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Austėja Mozūraitytė
  • Adresuota: Lietuvos Respublikos Seimas
  • Parašai renkami iki: 2023-02-15
  • Kategorija: Kita

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti Paremti

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos, skiriant 100% paramos šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas ir kt.). Nepasiekus šios ribos, parama bus skirta bendrai VŠĮ Peticijos veiklai.

Atsižvelgus į dabartinę situaciją su beglobių gyvūnų priežiūra yra liūdna.Viskas labai smarkiai pabrango šiais metais dėka išaugusios infliacijos,visi apsilankymai pas veterinarą,maistas vaistai ir kitos priežiūros priemonės brangiai kainuoja.Manau valstybė turėtų atsižvelgti į įstaigas kurios nepalieka likimo valiai beglobių gyvūnėlių ir skirti joms paramą.

Pasirašyti peticiją

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių su peticijos žinute ir surinkti daugiau parašų. Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas).


      Jokios kitos informacijos nesiųsime