Dėl A. Astrauskaitę įdarbinusios Vilniaus "Juventos" gimnazijos direktorės atleidimo iš pareigų


Parašų: 43
Paramos: 25.00 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Edgaras Skrebė
  • Adresuota: Vilniaus miesto savivaldybė
  • Parašai renkami iki: 2023-03-06
  • Kategorija: Kita

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti Paremti

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos, skiriant 100% paramos šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas ir kt.). Nepasiekus šios ribos, parama bus skirta bendrai VŠĮ Peticijos veiklai.

Riaušių prie Seimo organizavimu kaltinamą mokytoją Astrą Genovaitę Astrauskaitę įdarbinusi Vilniaus „Juventos“ gimnazijos direktorė Irina Ignatavičienė sprendimo, ar šią pedagogę atleisti, dar nepriėmė, bet raginama savivaldybės ji skelbs naują konkursą. Jame, anot ugdymo įstaigos vadovės, galės dalyvauti ir A. G. Astrauskaitė.

„Gal ir pati mokytoja Astra dalyvaus. O kodėl gi ne? Diplomą ji turi, patirtį turi, sveikata leidžia, ji sveika. Mokytoja dirbti gali, pažyma yra. Nenuteista. Tai kokia problema neleisti žmogui, jei ateis dalyvauti konkurse?“ – svarstė I. Ignatavičienė.

Iš šių svarstymų yra aišku, kad problema yra pati I. Ignatavičienė. Šios peticijos tikslas - įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybę imtis visų būtinų priemonių, kad I. Ignatavičienė nebedirbtų Vilniaus „Juventos“ gimnazijos direktore.

Pasirašyti peticiją

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių su peticijos žinute ir surinkti daugiau parašų. Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas).


      Jokios kitos informacijos nesiųsime
# Vardas Komentaras
1 Žygintas (Anykščiai)
2022-12-06 / 22:49
Lietuvoje ne vieta propagandos skleidėjams ir abejotinos psichinės būklės individams