Dėl sausio 13 d. įteisinimo kaip nedarbo dienos


Parašų: 54
Paramos: 20.00 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Justas Ivanauskas
  • Adresuota: Seimas
  • Parašai renkami iki: 2023-03-20
  • Kategorija: Kita

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti Paremti

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos, skiriant 100% paramos šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas ir kt.). Nepasiekus šios ribos, parama bus skirta bendrai VŠĮ Peticijos veiklai.

Kadangi dabar viešojoje erdvėje yra svarstomi nedarbo dienų įvedimo / panaikinimo klausimai (pvz., iš Liberalų sąjūdžio frakcijos dėl gegužės 1 d.), kviečiu sausio 13 d., vieną svarbiausių Lietuvos nepriklausomybei, tautiškiausiai dienai atminti, kurios metu vyksta Lietuvoje įvairūs minėjimai, renginiai, pelnytai suteikti apmokamą nedarbo dienos statusą ir pavadinti ją Tautos maldos diena. Pakvieskite savo draugus taip pat "padėti" parašą.

Pasirašyti peticiją

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių su peticijos žinute ir surinkti daugiau parašų. Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas).


      Jokios kitos informacijos nesiųsime
# Vardas Komentaras
1 Vilė (Vilnius)
2023-01-09 / 13:35
Ši diena jau krauju įrašyta į lietuvių tautos istoriją. Tai įvykis prilygstantis stebuklui. Siūlyčiau šią dieną įvardinti „MALDOS DIENA‘ ir tai būtų giliausios prasmės argumentas šiai dienai suteikiant ŠVENTĖS statusą. Ačiū tau JUSTAI už šią solidžią iniciatyvą ir tvirtybės Rožinio kely... Pasirašančius (pagal galimybę) kviečiu atidaryti paramos dėžutę.
2 Vaclovas
2023-01-09 / 12:07
Saisio 13 d. - Pergalės diena. Lietuva nepasidavė okupantų bauginimams, atsilaikė.
3 Jūratė (Alytus)
2023-01-08 / 20:39
Vietoje gegužės 1, kuri užsilikusi nuo tarybinių laikų
4 Ieva (Kaunas)
2023-01-08 / 17:03
Sausio 13 d. - tai viena svarbiausių datų Lietuvos istorijoje
5 Vilma (Vilnius)
2023-01-07 / 20:02
Ši diena labai svarbi Lietuvai, žmonės turi turėti galimybę ją minėti ir švęsti.
6 Zenonas (Vilnius)
2023-01-07 / 15:51
Ši ATMINTINA data Lietuvai yra labai svarbi, atkovota aukų krauju, keista, kad iki šiol dar to nepadarė
7 Juozapas
2023-01-07 / 08:09
Privaloma jei kitos šventės švenčiamos, tai kodėl šitos dienos nepadaryti išeiginės