Parašo atšaukimas peticijoje: „Elektros skaitiklių neadekvatus parodymai“