Mirties bausmė ir įkalinimas iki gyvos galvos už PEDOFILIJĄ


Parašų: 83
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Ramojus Girinskas
  • Adresuota: LR Prezidentas, LR Seimas
  • Parašai renkami iki: 2023-03-24
  • Kategorija: Kita

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti Paremti

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos, skiriant 100% paramos šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas ir kt.). Nepasiekus šios ribos, parama bus skirta bendrai VŠĮ Peticijos veiklai.

Pabrėžiame, kad PEDOFILIJA, tai suaugusio asmens lytinės aistros tenkinimas tvirkinant ar prievartaujant vaiką (mažametį asmenį) ar nepilnametį asmenį.

Todėl:
* Siekdami apsaugoti vaikus ir visuomenę nuo tokių pedofilinių nusikaltimų ir užkardyti šias veikas;

* Suprasdami išliekamąsias vaikui pasekmes prieš kurį įvykdytas toks nusikaltimas;

* Primindami, kad PEDOFILIJA tai nepateisinamas seksualinis nusikaltimas prieš vaiką, kuris padaromas tyčia;

* REIKALAUJAME pakeisti ir papildyti LR Baudžiamojo kodekso 150 str. ir jį išdėstyti sekančiai:

3. Tas, kas šio straipsnio 1 dalyje numatytus veiksmus atliko nepilnamečiui asmeniui,
baudžiamas laisvės atėmimu nuo 4 iki 10 metų.

4. Tas, kas šio straipsnio 1 dalyje numatytus veiksmus atliko mažamečiui asmeniui,
baudžiamas laisvės atėmimu nuo 8 iki 15 metų.

6. Už šio straipsnio 3 ir 4 dalyje numatytą pakartotinę veiką, arba kai nuo šių veikų nukentėjo daugiau nei vienas asmuo, asmuo baudžiamas laisvės atėmimu iki GYVOS GALVOS arba MIRTIES bausme.

Pasirašyti peticiją

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių su peticijos žinute ir surinkti daugiau parašų. Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas).


      Jokios kitos informacijos nesiųsime
# Vardas Komentaras
1 Lijana (Šilutė)
2023-01-26 / 15:43
Vienareiksmiškai, prievarta prieš vaikus tokia forma yra protu nesuvokiama. Todėl pritariu, kad tokius asmenis reikia nubausti griežčiausiai įmanoma bauda.
2 Jadvyga
2023-01-25 / 18:34
Pedofilams turėtų būt taikoma iki galvos įkalinimo bausmė
3 Povilas (Vilnius)
2023-01-25 / 11:01
Vienareiksmiskai, nubausti griezciausiai imanoma bauda.