Grąžinkite bendruomenei PAG žaidimų seriją


Parašų: 22
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Lukas Semeževičius
  • Adresuota: Šratasvydžio megėjų asocijacija "Mobilizacija"
  • Parašai renkami iki: 2023-05-01
  • Kategorija: Kita

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti Paremti

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos, skiriant 100% paramos šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas ir kt.). Nepasiekus šios ribos, parama bus skirta bendrai VŠĮ Peticijos veiklai.

Gerb., Nerijau,

Kreipiamės į Jus, šratasvydžio bendruomenės vardu ir nuoširdžiai prašome grąžinti PAG serijos žaidimus į šratasvydžio bendruomenę.
Besikeičiant šratasvydžio kartai ir į bendruomenę vis pritraukiant naujų dalyvių, visiems būtų sveika susipažinti su tikrais karybos simuliacijos žaidimais.
O tiems, kas šiuo hobiu gyvena, vis iškylantys prisiminimai kelia didžiausius nostalgijos jausmus.

Bendruomenė atvira pagalbai Jums, Nerijau, prisidėti prie organizavimo!

Pasirašyti peticiją

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių su peticijos žinute ir surinkti daugiau parašų. Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas).


      Jokios kitos informacijos nesiųsime