DĖL LGBT IR TRANSVESTITŲ VĖLIAVŲ PAŠALINIMO NUO VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ PASTATŲ


Parašų: 5 588
Paramos: 425.00 EUR


  • Autorius: Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
  • Adresuota: LR Seimas, LR Vyriausybė, LR Prezidentas
  • Kategorija: Kita

Mes, žemiau pasirašiusieji, kreipiamės į Lietuvos Respublikos Seimą, Vyriausybę ir Prezidentą Gitaną Nausėdą, reikalaudami nutraukti netinkamą ir nederamą valdančiųjų elgesį Lietuvos valstybingumo simbolių atžvilgiu.

• Atsižvelgiant į dabartinę įtemptą politinę situaciją ir valdančiųjų sukeltus skandalus;
• Atsižvelgiant į tai, kad LGBT ir transvestitų vėliavos ant valstybės institucijų pastatų ne jungia, o priešina Lietuvos visuomenę bei nepagrįstai išskiria tam tikrą visuomenės grupę;
• Atsižvelgiant į tai kad minėtos vėliavos ir jų atstovaujamos organizacijos neatstovauja daugumo gyventojų interesų: daugiau nei 73 proc. Lietuvos mastu ir daugiau nei 63 proc. Vilniaus mastu gyventojų nepritaria LGBT ir transvestitų organizacijų siekiams įteisinti kitokias, nei tradicinė, šeimos formas ar nevaržomą lyties keitimą;

Reikalaujame Lietuvos Respublikos Seimo narių, Vyriausybės narių bei valstybės vadovo, kaip Konstitucijos garanto – Prezidento Gitano Nausėdos, užtikrinti tinkamą pagarbą valstybės simboliams bei nedelsiant inicijuoti įstatymų pataisas, kurios leistų pašalinti nuo valstybės institucijų pastatų tautos susiskaldymą skatinančias ir tam tikras visuomenės grupes nepagrįstai išskiriančių grupių - LGBT ir transvestitų vėliavas.

Data Rezultatas
2023-06-29

Gautas atsakymas iš Seimo Peticijų komisijos į š.m. birželio 8 d. išsiųstą  Peticijos.lt portalą atstovaujančio juristo kreipimąsi, kuriame pranešama, kad  Lietuvos Respublikos Seimo Peticijų komisija 2023 m. birželio 28 d.
posėdyje kreipimąsi dėl vėliavų iškėlimo tvarkos pripažino peticija ir peticiją priėmė nagrinėti.
Apie posėdžio, kuriame peticija bus nagrinėjama iš esmės, datą ir vietą bus 
pranešta papildomai. Informacija apie peticijos nagrinėjimo vietą ir laiką bus paskelbta ir Seimo interneto svetainės Seimo Peticijų komisijos rubrikoje „Peticijų nagrinėjimas“.

Visą atsakymą rasite: bit.ly/46q4pCP

2023-09-04

Peticija „Dėl LGBT ir transvestitų vėliavų pašalinimo nuo valstybės institucijų pastatų“ š.m. rugpjūčio 30 d. buvo išnagrinėta LR Seimo Peticijų komisijos posėdyje.

Jame sakoma, kad „Lietuvos Respublikos Seimo Peticijų komisija 2023 m. rugpjūčio 30 d. posėdyje iš esmės išnagrinėjo Jūsų peticiją ir priėmė sprendimą teikti Seimui išvadą atmesti šioje peticijoje pateiktą pasiūlymą Lietuvos Respublikos įstatymuose numatyti pareigą nuo valstybės institucijų pastatų pašalinti visuomenės mažumos grupes išskiriančias vėliavas. Sprendimas priimtas atsižvelgus į
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos argumentus“.

Visą atsakymą iš LR Seimo Peticijų komisijos rasite čia.

Apie tolimesnę peticijos eigą bei LR Seimo Nutarimą informuosime atskirai.

2023-09-14

Gautas atsakymas iš LR Seimo Peticijų komisijos dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo dėl peticijos „Dėl LGBT ir transvestitų vėliavų pašalinimo nuo valstybės institucijų pastatų“.

Jame teigiama, kad „Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos peticijų istatymo
12 straipsnio 3 dalimi, n u t a r i a:

1 straipsnis.
Pritarti Seimo Peticijų komisijos išvadai atmesti peticijoje pateiktą
pasiūlymą Lietuvos Respublikos įstatymuose numatyti pareigą nuo valstybės institucijų pastatų
pašalinti visuomenės mažumos grupes išskiriančias vėliavas.“

Šis Seimo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Visą atsakymą rasite čia.

2023-09-20

Portalą Peticijos.lt atstovaujantis juristas Marius Kadelskas, įvertinęs gautus adresatų, kuriems buvo išsiųsta peticija, atsakymus, pateikė savo apibendrinimą.

Peticija buvo keliami šie prašymai:

Užtikrinti tinkamą pagarbą valstybės simboliams bei nedelsiant inicijuoti įstatymų pataisas, kurios leistų pašalinti nuo valstybės institucijų pastatų tautos susiskaldymą skatinančias ir tam tikras visuomenės grupes nepagrįstai išskiriančių grupių - LGBT ir transvestitų vėliavas.

Seimo peticijų komisijos atsakymo esmė

Pasak Seimo peticijų komisijos (Seimas pritarė šiai išvadai): „Šiuo metu galiojantis vėliavų iškėlimo tvarką nustatantis teisinis reguliavimas, įskaitant oficialiai keliamos Lietuvos valstybinės vėliavos pirmumą kitų vėliavų atžvilgiu, taip pat valstybės ir savivaldybių institucijų vadovų atsakomybę dėl šiose institucijose ir ant jų pastatų naudojamų vėliavų, vertintinas kaip pakankamas, kad užtikrintų tinkamą pagarbą valstybės simboliams. Siūlomos pareigos nuo valstybės institucijų pastatų pašalinti visuomenės mažumos grupes išskiriančias vėliavas ar absoliutaus draudimo naudoti tokias vėliavas įtvirtinimas įstatyme nebūtų pagrįstas ir galėtų net sudaryti prielaidas pažeisti konstitucinius pagarbos žmogaus teisėms ir asmenų lygybės principus“.

Išvada

Peticija nebuvo patenkinta.# Vardas Komentaras
1 Neskelbiama
2023-02-26 / 09:02
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
2 Neskelbiama
2023-02-24 / 16:55
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
3 Neskelbiama
2023-02-23 / 19:47
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
4 Neskelbiama
2023-02-23 / 16:55
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
5 Neskelbiama
2023-02-23 / 14:24
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
6 Neskelbiama
2023-02-23 / 08:01
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
7 Neskelbiama
2023-02-23 / 07:50
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
8 Neskelbiama
2023-02-22 / 11:39
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
9 Neskelbiama
2023-02-22 / 10:55
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
10 Neskelbiama
2023-02-22 / 10:54
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
11 Neskelbiama
2023-02-22 / 10:50
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
12 Neskelbiama
2023-02-22 / 10:47
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
13 Neskelbiama
2023-02-21 / 20:57
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
14 Neskelbiama
2023-02-20 / 22:23
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
15 Neskelbiama
2023-02-20 / 18:46
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
16 Neskelbiama
2023-02-20 / 16:25
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
17 Neskelbiama
2023-02-20 / 15:41
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
18 Neskelbiama
2023-02-20 / 14:56
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
19 Neskelbiama
2023-02-20 / 14:19
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
20 Neskelbiama
2023-02-20 / 13:49
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
21 Neskelbiama
2023-02-20 / 13:25
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
22 Neskelbiama
2023-02-20 / 12:34
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
23 Neskelbiama
2023-02-20 / 12:33
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
24 Neskelbiama
2023-02-20 / 11:39
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
25 Neskelbiama
2023-02-20 / 08:53
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
26 Neskelbiama
2023-02-19 / 18:56
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
27 Neskelbiama
2023-02-19 / 16:02
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
28 Neskelbiama
2023-02-19 / 15:08
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
29 Neskelbiama
2023-02-19 / 14:01
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
30 Neskelbiama
2023-02-19 / 10:46
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas