Prieš vilniečių viešo intereso ignoravimą Vilniaus m. Socialinių paslaugų centre


Parašų: 2
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Alvydas Sakalauskas
  • Adresuota: LR Seimas, LR Vyriausybė, Vilniaus m. prokuratūra ir savivaldybė
  • Parašai renkami iki: 2023-05-07
  • Kategorija: Kita

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti Paremti

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos, skiriant 100% paramos šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas ir kt.). Nepasiekus šios ribos, parama bus skirta bendrai VŠĮ Peticijos veiklai.

Kadangi Vilniaus m. Socialinių paslaugų centras (toliau - SPC) viešai deklaruoja čia egzistuojančius papročius, esą: 1) valstybinė kalba nėra reikalinga iš pareigos, tam pakanka vietinių Lietuvos lenkų ("tuteišių") dialekto; 2) SPC norminiai administraciniai aktai turi didesnę įtaką visuomenei, nei LR Konstitucija, įstatymai ir poįstatyminiai aktai; 3) SPC pareigūnių Almos Sasnauskienės ir Evos Voišnis analfabetizmas, piktnaudžiavimas ir biurokratizmas yra privilegija prieš kitus pareigūnus siekiant įgyvendinti įstaigos veiklos tikslus. Prašau padėti apginti vilniečių bendruomenės viešą interesą.

Pasirašyti peticiją

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių su peticijos žinute ir surinkti daugiau parašų. Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas).


      Jokios kitos informacijos nesiųsime