Dėl UAB Elektrum nesiskaitymo su klientais


Parašų: 4
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Sergėjus Iziumcevas
  • Adresuota: UAB ELEKTRUM
  • Parašai renkami iki: 2023-05-07
  • Kategorija: Kita

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti Paremti

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos, skiriant 100% paramos šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas ir kt.). Nepasiekus šios ribos, parama bus skirta bendrai VŠĮ Peticijos veiklai.

Mes, žemiau pasirašiusieji, kreipiamės į UAB Elektrum vadovybę, kad ji pagaliau įjungtu tą paslaptingąjį mygtuką, kuris vadinasi „ATGALINIS RYŠYS“
Reikalaujame UAB Elektrum vadovybės peržvelgti požiūrį į klientus bei skirti daugiau dėmesio klientams, o nesislėpti už geležinės uždangos.
Daugelis Elektrum klientų skundžiasi, kad po sutarties pasirašymo su jais nebebendraujama, klientams pateikiama klaidinanti informacija bei išrašomos realybės neatitinkančios sąskaitos už suvartotą elektros energiją. Skambinant telefonu dažnai prisiskambinti nėra galimybės, o prisiskambinus nėra galimybės gauti atsakymo į rūpimą klausimą, nes konsultantai negali arba neturi reikiamos kompetencijos atsakyti į jiems pateiktus klausimus, todėl siūlo tik vieną - registruoti „paklausimą“ į kuri per 8 darbo dienas turėtų pateikti atsakymą kompetentingas, atsakingas už tą sritį Elektrum darbuotojas, tačiau nei po 8 nei po 18 dienų niekas taip ir nesusisiekia su klientais.
Su tokiu požiūriu į klientus, žodis „Elektrum“ netolimoje ateiti gali tapti dar vienu lietuvišku keiksmažodžiu.

Pasirašyti peticiją

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių su peticijos žinute ir surinkti daugiau parašų. Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas).


      Jokios kitos informacijos nesiųsime