Reikalaujame Elektrėnų Komunalinio ūkio paslaugas gyventojams teikti skaidriai ir suprantamai


Parašų: 14
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Danas Dambrauskas
  • Adresuota: Elektrėnų savivaldybės merui
  • Parašai renkami iki: 2023-05-21
  • Kategorija: Kita

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti Paremti

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos, skiriant 100% paramos šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas ir kt.). Nepasiekus šios ribos, parama bus skirta bendrai VŠĮ Peticijos veiklai.

Elektrėnų savivaldybės gyventojai turi daugybę nusiskundimų Elektrėnų komunalinio ūkio teikiamomis paslaugomis, bet negali tikėtis tinkamo interesų atstovavimo iš administracijos direktoriaus Gedimino Ratkevičiaus, kadangi jo vedamame Liberalų sąjūdžio sąraše, rinkimuose į Elektrėnų sav. tarybą, kartu dalyvauja net 11 kandidatų, kurie šiuo metu dirba Elektrėnų komunaliniame ūkyje!
Įstatyme nurodyta, kad administracijos direktorius Gediminas Ratkevičius privalo kontroliuoti Elektrėnų komunalinio ūkio veiklą:
Savivaldybei nustatyta funkcija vykdyti valdytojų veiklos priežiūrą ir kontrolę, pagal Administracinių nusižengimų kodekso 349 straipsnio nuostatas, bausti už nustatytų funkcijų ir pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą. Šiame straipsnyje įtvirtintų administracinių nusižengimų teiseną pradeda, administracinių nusižengimų tyrimą atlieka ir administracinių nusižengimų protokolus surašo savivaldybės administracijos pareigūnai.
Todėl Elektrėnų savivaldybės gyventojai ir "1000 Elektrėniečių" iniciatyvinė grupė, kreipiasi į Elektrėnų savivaldybės merą, Elektrėnų savivaldybės tarybą ir seimo kontrolierių, reikalaudami, kad Elektrėnų savivaldybės gyventojai gautų visas paslaugas, kurios numatytos pagal LR teisės aktus. Reikalaujame, kad už atliktus darbus ir suteiktas paslaugas, būtu teikiamos skaidrios ataskaitos ir suteikiama visa informacija taip, kaip numato Lietuvos Respublikos teisės aktai. Kadangi yra daug gyventojų nusiskundimų, prašome skubiai reaguoti :
1. Dėl namų renovacijos klausimų.
2. Dėl elektros sunaudojimo bendro apšvietimo reikmėms.
3. Dėl broko ištaisymo po renovacijos.
4. Dėl “prirašymo” papildomų paslaugų, kurios gyventojams nebuvo suteiktos ir nepriklauso.
5. Dėl patikros metu surašomų dokumentų, kaip to reikalauja LR teisės aktai.
6. Dėl atliekų išvežimo.
7. Dėl daugiabučių stogų ir blokų sandūrų nesandarumo.
Administracijos direktorius Gediminas Ratkevičius yra atsakingas už visas savivaldybės įstaigas ir įmones, todėl turi prisiimti atsakomybę, kad būtu laikomasi LR teisės aktų. Užtikrinti kontrolę, gali per Komunalinio ūkio valdybą.
Valdybos sudėtis:
Pirmininkas - Aleksandras Klumbys
Narė - Jekaterina Goličenko;
Narė - Giedrė Tomkevičiūtė-Kalinauskienė;
Narys - Vytautas Kasperavičius;
Narys - Virgaudas Šimkūnas.
Dauguma valdybos narių yra pavaldūs administracijos direktoriui ir yra nesuprantama, kodėl Gediminui Ratkevičiui turint visus įstatymo suteiktus įgaliojimus ir priemones, jis negali užtikrinti, kad gyventojai gautų tinkamas ir skaidrias paslaugas.

Pasirašyti peticiją

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių su peticijos žinute ir surinkti daugiau parašų. Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas).


      Jokios kitos informacijos nesiųsime
# Vardas Komentaras
1 Rimantas
2023-02-22 / 12:37
Elektrėnų miesto valdžiai visai nerūpi gyventojų nuomonė ir prašymai!
2 Danas (Elektrėnai)
2023-02-21 / 17:11
Elektrėnų dabartinė valadžia turi labiau pasistengti.