Peticija Dėl 2023-03-17 užregistruoto Lietuvos Respublikos Ribojamųjų priemonių dėl karinės agresijos prieš Ukrainą nustatymo įstatymo projekto Nr. XIVP-2496(2)


Parašų: 1 998
Paramos: 685.00 EUR


  • Autorius: Action Group
  • Adresuota: Seimas
  • Kategorija: Kita

Lietuvos Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas parengė ir Lietuvos Respublikos Seimui pateikė Lietuvos Respublikos Ribojamųjų priemonių dėl karinės agresijos prieš Ukrainą nustatymo įstatymo projektą Nr. XIVP-2496(2) (toliau – Įstatymo projektas),

kurio 3 str. 6 p. numato:

„Sustabdomas Rusijos Federacijos ir Baltarusijos Respublikos piliečių prašymų ir sprendimų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės priėmimas, išskyrus atvejus, kai prašymas pateikiamas dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atsisakymo arba kai sprendimas priimamas dėl Lietuvos Respublikos pilietybės netekimo, atsisakius Lietuvos Respublikos pilietybės ar įgijus kitos valstybės pilietybę.“

kurio 3 str. 8 p. numato:

„Sustabdoma Rusijos Federacijos piliečių ir jų įsteigtų ar kontroliuojamų juridinių asmenų, kaip tai apibrėžiama Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme, teisė įsigyti nuosavybės teise piliečiui yra išduotas leidimas laikinai gyventi Lietuvoje pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 130(1) straipsnio 2 dalį.“

Be to, Įstatymo projekto 3 str. 3 p. numato:

„Sustabdomas Rusijos Federacijos ir Baltarusijos Respublikos piliečių prašymų išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje priėmimas per išorės paslaugų teikėją užsienyje, išskyrus užsieniečius, dėl kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytais atvejais tarpininkauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija, ir Lietuvos Respublikoje, išskyrus Rusijos Federacijos ir Baltarusijos Respublikos piliečius, kurie turi galiojančią Lietuvos Respublikos vizų tarnybos užsienyje ar Lietuvos Respublikoje išduotą Šengeno ar nacionalinę vizą, arba leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, arba kitos Europos Sąjungos valstybės narės išduotą leidimą gyventi.“

Pažymime, kad teisės į pilietybę suvaržymas būtų nekonstitucinis ir nebūtų nei susijusi, nei proporcinga priemonė, siekiant stiprinti Lietuvos Respublikos saugumą. Atvirkščiai – Lietuvos Respublikos pilietybės įgyjimas užtikrina didžiausią asmens integravimąsi Lietuvoje bei stipriausią ryšį su Lietuva, kuomet Lietuva tampa pirmiausia ir svarbiausia valstybe asmeniui, o tai kartu ir stiprina Lietuvos saugumą. Be to pažymėtina, kad asmens nepavojingumo ir lojalumo Lietuvai patikrinimas ir taip yra sudėtinė pilietybės proceso suteikimo dalis.

Atitinkamai prašome išbraukti iš Įstatymo projekto 3 str. 6 p.

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad teisės turėti nekilnojamąjį turtą nuosavybę suvaržymas prieštarautų Konstitucijai, Konstituciniam įstatymui bei Europos Sąjungos teisei, kuri gina ES nuolatinių gyventojų teises, ES piliečių šeimos narių teises, keturias pagrindines ES laisves, t.y. laisvo asmenų, prekių, kapitalo ir verslo įsisteigimo judėjimo principus. Toks suvaržymas taip pat nebūtų nei susijusi, nei proporcinga priemonė, siekiant stiprinti Lietuvos Respublikos saugumą. Lietuvos įstatymuose ir taip yra įtvirtinti apsaugos mechanizmai, numatantys, kad nuosavybės teise įgyti ne žemę, vidaus vandenis ir miškus gali užsienio valstybių piliečiai, kurie atitinka Lietuvos europinės ir transatlantinės integracijos kriterijus, o kliūtys tokių asmenų integracijai Lietuvos visuomenėje nestiprintų Lietuvos Respublikos saugumo.

Atitinkamai prašome pakeisti Įstatymo projekto 3 str. 8 p., jį išdėstant taip: „Sustabdoma Rusijos Federacijos piliečių ir jų įsteigtų ar kontroliuojamų juridinių asmenų, kaip tai apibrėžiama Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme, teisė įsigyti nuosavybės teise nekilnojamąjį turtą, esantį Lietuvos Respublikos teritorijoje, išskyrus atvejus, kai Rusijos Federacijos piliečiui yra išduotas leidimas laikinai ar nuolat gyventi Lietuvoje, taip pat kai juridinis asmuo yra tokio Rusijos Federacijos piliečio įsteigtas ar kontroliuojamas.
Taip pat atkreipiame dėmesį, kad Rusijos Federacijos ir Baltarusijos Respublikos piliečiams siūlomas taikyti leidimų Lietuvos Respublikoje gavimų suvaržymas praktikoje pažeistų šių asmenų teisę į šeimos susijungimą Lietuvoje ir bendrai šeimos gyvenimą, kurį gina tiek LR Konstitucija, tiek EŽTK 8 str. Taip pat toks suvaržymas pažeistų aukščiau aptartą teisę į pilietybę.

Atitinkamai prašome pakeisti Įstatymo projekto 3 str. 3 p., jį išdėstant taip: „Sustabdomas Rusijos Federacijos ir Baltarusijos Respublikos piliečių prašymų išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje priėmimas per išorės paslaugų teikėją užsienyje, išskyrus užsieniečius, dėl kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytais atvejais tarpininkauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija, ir Lietuvos Respublikoje, išskyrus Rusijos Federacijos ir Baltarusijos Respublikos piliečius, kurie turi galiojančią Lietuvos Respublikos vizų tarnybos užsienyje ar Lietuvos Respublikoje arba kitoje ES valstybėje išduotą Šengeno ar nacionalinę vizą, arba leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, arba kitos Europos Sąjungos valstybės narės išduotą leidimą gyventi, išskyrus užsieniečius, kurių šeimos nariai turi LR pilietybę arba leidimus laikinai, arba nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, išskyrus užsieniečius, kurie nori kreiptis dėl leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje lietuvių kilmės arba protėvių Lietuvos Respublikos piliečių pagrindu.“

Pilnas peticijos tekstas: https://drive.google.com/file/d/1H7ZRNE9H9mMKZBKZJxGDrqTSKeXBbqyj/view?usp=sharing

Iniciatorių grupė – https://t.me/obrashenie_v_seim

# Vardas Komentaras
1 Neskelbiama
2023-04-14 / 21:15
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
2 Neskelbiama
2023-04-12 / 19:47
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
3 Neskelbiama
2023-04-05 / 22:53
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
4 Neskelbiama
2023-04-04 / 04:45
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
5 Neskelbiama
2023-04-04 / 00:49
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
6 Neskelbiama
2023-04-03 / 16:22
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
7 Neskelbiama
2023-04-02 / 21:37
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
8 Neskelbiama
2023-04-02 / 19:34
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
9 Neskelbiama
2023-04-02 / 10:52
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
10 Neskelbiama
2023-03-31 / 14:10
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
11 Neskelbiama
2023-03-31 / 13:55
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
12 Neskelbiama
2023-03-31 / 01:35
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
13 Neskelbiama
2023-03-30 / 23:04
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
14 Neskelbiama
2023-03-30 / 22:26
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
15 Neskelbiama
2023-03-30 / 21:40
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
16 Neskelbiama
2023-03-30 / 14:17
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
17 Neskelbiama
2023-03-30 / 11:19
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
18 Neskelbiama
2023-03-30 / 10:48
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
19 Neskelbiama
2023-03-30 / 10:13
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
20 Neskelbiama
2023-03-29 / 22:13
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
21 Neskelbiama
2023-03-29 / 20:01
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
22 Neskelbiama
2023-03-29 / 18:19
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
23 Neskelbiama
2023-03-29 / 18:16
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
24 Neskelbiama
2023-03-29 / 17:27
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
25 Neskelbiama
2023-03-29 / 17:04
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
26 Neskelbiama
2023-03-29 / 17:02
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
27 Neskelbiama
2023-03-29 / 17:02
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
28 Neskelbiama
2023-03-29 / 15:41
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
29 Neskelbiama
2023-03-29 / 14:17
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
30 Neskelbiama
2023-03-29 / 13:27
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas