Peticija Dėl 2023-03-17 užregistruoto Lietuvos Respublikos Ribojamųjų priemonių dėl karinės agresijos prieš Ukrainą nustatymo įstatymo projekto Nr. XIVP-2496(2)


Parašų: 1 998
Paramos: 685.00 EUR


  • Autorius: Action Group
  • Adresuota: Seimas
  • Kategorija: Kita

Lietuvos Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas parengė ir Lietuvos Respublikos Seimui pateikė Lietuvos Respublikos Ribojamųjų priemonių dėl karinės agresijos prieš Ukrainą nustatymo įstatymo projektą Nr. XIVP-2496(2) (toliau – Įstatymo projektas),

kurio 3 str. 6 p. numato:

„Sustabdomas Rusijos Federacijos ir Baltarusijos Respublikos piliečių prašymų ir sprendimų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės priėmimas, išskyrus atvejus, kai prašymas pateikiamas dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atsisakymo arba kai sprendimas priimamas dėl Lietuvos Respublikos pilietybės netekimo, atsisakius Lietuvos Respublikos pilietybės ar įgijus kitos valstybės pilietybę.“

kurio 3 str. 8 p. numato:

„Sustabdoma Rusijos Federacijos piliečių ir jų įsteigtų ar kontroliuojamų juridinių asmenų, kaip tai apibrėžiama Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme, teisė įsigyti nuosavybės teise piliečiui yra išduotas leidimas laikinai gyventi Lietuvoje pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 130(1) straipsnio 2 dalį.“

Be to, Įstatymo projekto 3 str. 3 p. numato:

„Sustabdomas Rusijos Federacijos ir Baltarusijos Respublikos piliečių prašymų išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje priėmimas per išorės paslaugų teikėją užsienyje, išskyrus užsieniečius, dėl kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytais atvejais tarpininkauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija, ir Lietuvos Respublikoje, išskyrus Rusijos Federacijos ir Baltarusijos Respublikos piliečius, kurie turi galiojančią Lietuvos Respublikos vizų tarnybos užsienyje ar Lietuvos Respublikoje išduotą Šengeno ar nacionalinę vizą, arba leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, arba kitos Europos Sąjungos valstybės narės išduotą leidimą gyventi.“

Pažymime, kad teisės į pilietybę suvaržymas būtų nekonstitucinis ir nebūtų nei susijusi, nei proporcinga priemonė, siekiant stiprinti Lietuvos Respublikos saugumą. Atvirkščiai – Lietuvos Respublikos pilietybės įgyjimas užtikrina didžiausią asmens integravimąsi Lietuvoje bei stipriausią ryšį su Lietuva, kuomet Lietuva tampa pirmiausia ir svarbiausia valstybe asmeniui, o tai kartu ir stiprina Lietuvos saugumą. Be to pažymėtina, kad asmens nepavojingumo ir lojalumo Lietuvai patikrinimas ir taip yra sudėtinė pilietybės proceso suteikimo dalis.

Atitinkamai prašome išbraukti iš Įstatymo projekto 3 str. 6 p.

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad teisės turėti nekilnojamąjį turtą nuosavybę suvaržymas prieštarautų Konstitucijai, Konstituciniam įstatymui bei Europos Sąjungos teisei, kuri gina ES nuolatinių gyventojų teises, ES piliečių šeimos narių teises, keturias pagrindines ES laisves, t.y. laisvo asmenų, prekių, kapitalo ir verslo įsisteigimo judėjimo principus. Toks suvaržymas taip pat nebūtų nei susijusi, nei proporcinga priemonė, siekiant stiprinti Lietuvos Respublikos saugumą. Lietuvos įstatymuose ir taip yra įtvirtinti apsaugos mechanizmai, numatantys, kad nuosavybės teise įgyti ne žemę, vidaus vandenis ir miškus gali užsienio valstybių piliečiai, kurie atitinka Lietuvos europinės ir transatlantinės integracijos kriterijus, o kliūtys tokių asmenų integracijai Lietuvos visuomenėje nestiprintų Lietuvos Respublikos saugumo.

Atitinkamai prašome pakeisti Įstatymo projekto 3 str. 8 p., jį išdėstant taip: „Sustabdoma Rusijos Federacijos piliečių ir jų įsteigtų ar kontroliuojamų juridinių asmenų, kaip tai apibrėžiama Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme, teisė įsigyti nuosavybės teise nekilnojamąjį turtą, esantį Lietuvos Respublikos teritorijoje, išskyrus atvejus, kai Rusijos Federacijos piliečiui yra išduotas leidimas laikinai ar nuolat gyventi Lietuvoje, taip pat kai juridinis asmuo yra tokio Rusijos Federacijos piliečio įsteigtas ar kontroliuojamas.
Taip pat atkreipiame dėmesį, kad Rusijos Federacijos ir Baltarusijos Respublikos piliečiams siūlomas taikyti leidimų Lietuvos Respublikoje gavimų suvaržymas praktikoje pažeistų šių asmenų teisę į šeimos susijungimą Lietuvoje ir bendrai šeimos gyvenimą, kurį gina tiek LR Konstitucija, tiek EŽTK 8 str. Taip pat toks suvaržymas pažeistų aukščiau aptartą teisę į pilietybę.

Atitinkamai prašome pakeisti Įstatymo projekto 3 str. 3 p., jį išdėstant taip: „Sustabdomas Rusijos Federacijos ir Baltarusijos Respublikos piliečių prašymų išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje priėmimas per išorės paslaugų teikėją užsienyje, išskyrus užsieniečius, dėl kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytais atvejais tarpininkauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija, ir Lietuvos Respublikoje, išskyrus Rusijos Federacijos ir Baltarusijos Respublikos piliečius, kurie turi galiojančią Lietuvos Respublikos vizų tarnybos užsienyje ar Lietuvos Respublikoje arba kitoje ES valstybėje išduotą Šengeno ar nacionalinę vizą, arba leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, arba kitos Europos Sąjungos valstybės narės išduotą leidimą gyventi, išskyrus užsieniečius, kurių šeimos nariai turi LR pilietybę arba leidimus laikinai, arba nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, išskyrus užsieniečius, kurie nori kreiptis dėl leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje lietuvių kilmės arba protėvių Lietuvos Respublikos piliečių pagrindu.“

Pilnas peticijos tekstas: https://drive.google.com/file/d/1H7ZRNE9H9mMKZBKZJxGDrqTSKeXBbqyj/view?usp=sharing

Iniciatorių grupė – https://t.me/obrashenie_v_seim

# Vardas Komentaras
1 Ivan
2023-04-14 / 21:15
Gyvenu Lietuvoje beveik nuo gimimo (32 metus) ir dabar negalėsiu nusipirkti butą ar namą. Absurdas...
2 Stas (Vilnius)
2023-04-12 / 19:47
Странно видеть такие инициативы. Мои друзья хотели открывать и развивать IT хаб в Вильнюсе. Развивать экономику, вкладывать свой талант. Но после таких инициатив - развиваться и развивать уже как-то перехотелось. Разочарование.
3 Audra (Kaunas)
2023-04-05 / 22:53
Jokiu būdu nesuteikti nei rusams,nei baltarusiams Lietuvos pilietybės.Jos palaiko rusijos agresoją,karą.Ir nenori net labas lietuviskai pasakyti.Jie negerbia nei mūsų lietuvių,nei mūsų Lietuvos.
4 Elena
2023-04-04 / 04:45
laba diena. Esu lietuvių kilmės, gimusi Vilniuje. Mano tėvas studijavo Vilniuje institute, po baigimo buvo išsiųstas į Rusijos šiaurę, mano seneliai (tėvo tėvai) ilgą laiką gyveno Ukrainoje Lvove, tėvo sesuo su savo vaikais ir anūkais, kuriuos mylime, skambiname, rašome ir palaikome, gyvena Charkove. Mes su sūnumi persikėlėme nuolatinę gyvenamąją vietą į Vilnių. Aš labai myliu Vilnių, miestą, kurį laikau savo Tėvyne.
5 NIKITA (Vilnius)
2023-04-04 / 00:49
Подобными ограничениями будет достигнут результат обратный тому, на что рассчитывают их инициаторы. Не каждый обладатель российского паспорта является поборником "русского мира". Те, кто больше всего пострадает от обсуждаемых сейчас в Сейме поправок, это как раз люди из оппозиции Путину и Лукашенко. Именно из-за противостояния диктаторским режимам эти люди были вынуждены уехать из России и Беларуси. Это враги Путина и Лукашенко, а когда их врагам делают плохо, диктаторы рады, для них это подарок
6 Andrei (Vilnius)
2023-04-03 / 16:22
Baltarusija nuo 2020 m yra kontroliuojama asmens kurio nepripazino prezidentu ne viena ES salis. Neteisingai kad Baltarusijos pilieciai turetu atsakineti uz Kremli, uz Lukasenka ir jo privati teroristine grupuote
7 Diana (Vilnius)
2023-04-02 / 21:37
Tokie įstatymai daro didesnę žalą valstybės saugumui, supriešindami visuomenę. Labai taikliai pastebėjo vieną iš peticiją pasirašiusiųjų, Irina iš Klaipėdos: "labai gaila, kad būtent Lietuvai lojalūs žmonės tapo lengvu taikiniu iliuziniam sąskaitų suvedinėjimui su nepasiekiamu režimu".
8 Mark (Vilnius)
2023-04-02 / 19:34
Įstatymo projektas prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai! Mes atvyrksciai turim padėti žmonėms, kurie pabėgo nuo totalitarinių režimų, žmonėms, kurie myli, gerbia Lietuvą!!!
9 Сергей (Vilnius)
2023-04-02 / 10:52
Не по месту рождения но по делам их узнаете вы людей. Это относится и к тем кто пишет законы в том числе. История знает примеры когда людей судили по национальности. Я надеюсь, что красивая, сильная Литва окажется еще и мудрой и ей нигода не придется сожалеть о своих решениях, а только гордится ими.
10 Igor (Vilnius)
2023-03-31 / 14:10
Литва, естественно, должна защищать свою страну, но не правильно отталкивать, бросать людей, бежавших от агрессии, не поддерживающих войну, особенно если у них есть родственники в Литве или если их предки литовцы.
11 Anna (Vilnius)
2023-03-31 / 13:55
Мой отец литовец, дед был литовцем, пережил депортацию и все ужасы послевоенного советского террора. Моя семья более 2 лет не живет в России. Прошу не лишать меня и моих детей возможности получить гражданство!
12 Eglė
2023-03-31 / 01:35
Nemanau, jog laisvai ir demokratiškai šaliai protinga atsukti nugarą žmonėms, kurie dauguma yra iš RF išvykę opozicinių Putino režimui pažiūrų ir jo nepalaiko. Integruojasi į Lietuvos gyvenimą, mokosi kalbą. Ką pasieksime? Ką įrodysime tiems, kurie tikėjosi iš mūsų pagalbos
13 Irina (Klaipėda)
2023-03-30 / 23:04
labai gaila, kad būtent Lietuvai lojalūs žmonės tapo lengvu taikiniu iliuziniam sąskaitų suvedinėjimui su nepasiekiamu režimu
14 Nikita
2023-03-30 / 22:26
Esu lietuvių kilmės asmuo ir šiemet planavau gauti pilietybę. Nors likimo valia esu Rusijos Federacijos pilietis ir gyvenu Rusijoje, dalijuosi visoms Lietuvos visuomenės vertybėmis. Jaučiuosi Lietuvos kultūros dalimi. Savarankiškai mokausi lietuvių kalbos. Prašau, neatimkite iš manęs galimybės užmegzti ryšį su mano Tėvyne!
15 Jakūbas (Vilnius)
2023-03-30 / 21:40
Siekiame sugrąžinti galimybę kaip užsienio lietuviai ir turėti teise įsigyti LR pilietybę.
16 Vyacheslav
2023-03-30 / 14:17
I'm a person of Lithuanian descent and received an official document. I don't live in Russia, I don't work there, I do not pay taxes there. I really wanted to move to Lithuania in the near future, to build my life and be useful. Unfortunately, because of this law, I will not be able to do so.
17 Irina (Vilnius)
2023-03-30 / 11:19
Mano istorija paprasta. Aš esu paprasta mergina, aš noriu tik ramiai gyventi ir padėti kitiems. Aš palikau Rusiją 2017 metų. Man visada patiko Lietuva, bet čia nevisada buvo daug darbų IT sferoje. Aš gyvenu Lietuvoje nuo 2021, ir tai buvo geriausias laikas mano gyvenime. Aš norėčiau gyventi čia, kur aš galiu būti laisva ir kur yra daug žmonių, kurie man supranti. Aš studijoju lietuvių kalba ir galbūt turiu daug klausimų, bet man buvo svarbu pasirašyti peticiją be vertėjo. Pagarbiai, Irina
18 Mantas (Kaunas)
2023-03-30 / 10:48
Neteisinga tiesiog taip imti ir nesvarstyti šių šalių piliečių prašymų gyventi mūsų šalyje. Jų dauguma nesusiję su Putino ar Lukašenkos rėžimų filosofija ir kuria didelę pridėtinę vertę Lietuvoje ekonomikoje ir kitose srityse. Lietuva gali geriau..
19 Anzhalika (Vilnius)
2023-03-30 / 10:13
Власть в нашей стране не равно люди.
20 Anton (Vilnius)
2023-03-29 / 22:13
Mes nuo 2014 gyvenome Lietuva ir labai mylime Lietuva Ačiū
21 Eleonora
2023-03-29 / 20:01
Kai pilietybės prašymus teikia 20 žmonių per metus, negi mūsų institucijos nesugeba jas patikrinti.
22 Elena (Visaginas)
2023-03-29 / 18:19
Į Lietuvą atvyko iš Rusijos po 2014 m. Krymo okupacijos. Pagarba žmogui ir laisvei visada buvo svarbios vertybės Lietuvoje, taip pat ir mano. Kaip tai galėjo pasikeisti? Lietuvoje gyvenantys rusai yra ne jūsų priešininkai, o sąjungininkai. Be galo myliu Lietuvą ir jos žmones. Gyvenu čia jau devynerius metus, dirbu, mokausi lietuvių kalbos, turiu nekilnojamąjį turtą. O dabar tiesiog viską prarasiu ir neturesiu teisės? Labai prašau peržiūrėti sprendimą.
23 Sergey (Vilnius)
2023-03-29 / 18:16
There are probably a lot better options to secure Lithuania country from different risks than accusing whole nations for crimes of their government.
24 Algis (Šakiai)
2023-03-29 / 17:27
Pritariu peticijai. Lietuvoje gyvenantys rusų ar baltarusių gyventojai nekalti, kad ten vyksta karas.
25 Rolandas (Šiauliai)
2023-03-29 / 17:04
Nepritariu naciams ir nacizmui bei šiam įstatymo projektui.
26 Oleg (Vilnius)
2023-03-29 / 17:02
Prieštarauju dėl naujos ebileto sistemos Vilniaus mieste.
27 Darja (Vilnius)
2023-03-29 / 17:02
Prieštarauju dėl naujos ebileto sistemos Vilniaus mieste.
28 Denis (Vilnius)
2023-03-29 / 15:41
There are probably a lot better options to secure Lithuania country from different risks than accusing whole nations for crimes of their government.
29 Kirill (Vilnius)
2023-03-29 / 14:17
Имею литовский вид на жительство с 16 лет. Сейчас хочу стать гражданином Литвы
30 Aliaksandra (Vilnius)
2023-03-29 / 13:27
https://twitter.com/aliaksandrat?lang=en Šiais metais prašyčiau lietuviško paso. 7 metai ištekėjusi už lietuvio, esu prieš režimą ir visur skleidžiau šią informaciją. Šis įstatymas tik sugriaus mano asmeninį gyvenimą ir tikėjimą, kad galiu priklausyti šiai šaliai, prašau prisiminti, kiek realių žmonių tai paveiks.