Dėl KORUPCIJOS panaikinimo, kardinaliai sugriežtinant bausmes.


Parašų: 19
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Robertas Stragis
  • Adresuota: LR seimas
  • Kategorija: Kita

Būtent korupcija griauna valstybės pamatus. Kova su kyšininkavimu bus tiktai nustačius griežta atsakomybė.
Kuomet už korupcija baudžiama tiktai bauda, valdžios atstovai turi galimybę be rizikos plėtoti korupciją..
Dabar BK 225 str. numato baudą arba areštą, arba laisvės atėmima iki penkerių metų.
Tokios menkos bausmės už didžiausią nusikaltimą pries visuomenę, tik skątina korupciją, kadangi korupcionieriui paėmusiam kyšį, sudaro galimybę sumokėjus baudą, išsipirkti nuo bausmės.
Todėl, būtina stipriai sugriežtinti bausmes, numatant viso turto konfiskaciją, 10 kartų didesnes baudas ir jeigu nuostoliai ir baudos nebus padengtos - kalėjimą iki gyvos galvos.