Dėl KORUPCIJOS panaikinimo, kardinaliai sugriežtinant bausmes.


Parašų: 19
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Robertas Stragis
  • Adresuota: LR seimas
  • Parašai renkami iki: 2023-07-11
  • Kategorija: Kita

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti Paremti

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos, skiriant 100% paramos šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas ir kt.). Nepasiekus šios ribos, parama bus skirta bendrai VŠĮ Peticijos veiklai.

Būtent korupcija griauna valstybės pamatus. Kova su kyšininkavimu bus tiktai nustačius griežta atsakomybė.
Kuomet už korupcija baudžiama tiktai bauda, valdžios atstovai turi galimybę be rizikos plėtoti korupciją..
Dabar BK 225 str. numato baudą arba areštą, arba laisvės atėmima iki penkerių metų.
Tokios menkos bausmės už didžiausią nusikaltimą pries visuomenę, tik skątina korupciją, kadangi korupcionieriui paėmusiam kyšį, sudaro galimybę sumokėjus baudą, išsipirkti nuo bausmės.
Todėl, būtina stipriai sugriežtinti bausmes, numatant viso turto konfiskaciją, 10 kartų didesnes baudas ir jeigu nuostoliai ir baudos nebus padengtos - kalėjimą iki gyvos galvos.

Pasirašyti peticiją

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių su peticijos žinute ir surinkti daugiau parašų. Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas).


      Jokios kitos informacijos nesiųsime