Dėl uždraudimo naudoti svirplių ir kitų vabzdžių bei vikšrų miltus ir kitus su šiais vabzdžiais susijusius produktus.


Parašų: 13
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Robertas Stragis
  • Adresuota: LR seimas
  • Parašai renkami iki: 2023-07-11
  • Kategorija: Kita

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti Paremti

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos, skiriant 100% paramos šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas ir kt.). Nepasiekus šios ribos, parama bus skirta bendrai VŠĮ Peticijos veiklai.

Europos Komisijos reglamento pataisos, atveriančios daugiau galimybių naudoti svirplių miltus duonai, šokoladui, sausainiams, makaronams ir kitiems plačiai naudojamiems produktams gaminti, nėra privalomas reikalavimas gamintojams.
Visuomenės nepasitenkinimas privalo būti išgirstas ir imtasi priemonių uždrausti Lietuvos teritorijoje gaminti tokius maisto produktus ir importuoti maisto produktus kurių sudėtyje yra tokie komponentai. Lietuvoje turi būti skatinamas mūsų tradicinių patiekalų gaminimas iš vietinių augalų ir mėsos. Visuomenės maitinimo sprendimai privalo būti sprendžiami referendumu.

Pasirašyti peticiją

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių su peticijos žinute ir surinkti daugiau parašų. Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas).


      Jokios kitos informacijos nesiųsime