Uždrausti mokesčių dydžio nustatyma slaptų derybų budu.


Parašų: 4
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Robertas Stragis
  • Adresuota: LR seimas
  • Parašai renkami iki: 2023-07-11
  • Kategorija: Kita

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti Paremti

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos, skiriant 100% paramos šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas ir kt.). Nepasiekus šios ribos, parama bus skirta bendrai VŠĮ Peticijos veiklai.

Uždrausti mokesčių dydžio nustatyma slaptų derybų budu.
Laiku nesumokėjus mokesčių stambiems verslo asmenims, privalomi įspėjimai, baudos ir verslo konfiskavimas.

Yra nusikaltimas kai rinkos gigantai tokie kaip Maxima grupė, nemoka mokesčių, o valstybės atstovai nuolankiai prašo sumokėti. Mokesčių sumą valstybei nustatant slaptu derybų būdu yra akivaizdi korupciją, todėl visi derybininkai privalo būti paviešinti, ir patikrinti spec. tarnybų!
Negali būti slaptų derybų mokesčių valstybei klausimais.

Pasirašyti peticiją

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių su peticijos žinute ir surinkti daugiau parašų. Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas).


      Jokios kitos informacijos nesiųsime