Dėl privalomo vaizdo ir garso stebėjimo kamerų įrengimo visose rinkimų apylinkėse


Parašų: 4
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Robertas Stragis
  • Adresuota: LR seimas
  • Parašai renkami iki: 2023-07-11
  • Kategorija: Kita

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti Paremti

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos, skiriant 100% paramos šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas ir kt.). Nepasiekus šios ribos, parama bus skirta bendrai VŠĮ Peticijos veiklai.

Rinkim7 skaidrumui užtikrinti privaloma aukštos raiškos vaizdo ir garso stebėjimo kamerų įrengimas visose rinkimų apylinkėse ir ypač biuletenių tikrinimo vietose.
Vaizdo kameras privalu įrengti VRK dokumentų priėmimo vietose, VRK, Peticijų komisijos ir LRTK posėdžių salėse, bei seimo frakcijų ir komitetų posedžių vietose. Lietuvos rinkėjui ir mokesčių mokėtojui, turi būti suteikta teisė stebėti, tarnautojų svarbiausias pasitarimų, sprendimų priėmimo ir dokumentų apskaitos vietas.

Pasirašyti peticiją

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių su peticijos žinute ir surinkti daugiau parašų. Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas).


      Jokios kitos informacijos nesiųsime