Kilusių palūkanų, būsto paskolų turėtojams, per metus grąžinti 20 proc. sumokėtų palūkanų sumos


Parašų: 83
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Indrė
  • Adresuota: Seimas
  • Parašai renkami iki: 2023-07-15
  • Kategorija: Kita

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti Paremti

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos, skiriant 100% paramos šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas ir kt.). Nepasiekus šios ribos, parama bus skirta bendrai VŠĮ Peticijos veiklai.

Būsto paskolų turėtojams taikyti lengvatą. Per metus grąžinti 20 proc. sumokėtų palūkanų gyventojams neturintiems vaikų iki 18 m., turintiems vaikų iki 18 m. - 25 proc.
Lietuvoje apie 200 tūkst. žmonių moka padidėjusias būsto paskolų palūkanas.

Pasirašyti peticiją

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių su peticijos žinute ir surinkti daugiau parašų. Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas).


      Jokios kitos informacijos nesiųsime