„ STABDOM KAINAS ! Aukštų maisto kainų suvaldymo strategija“


Parašų: 16
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Stanislovas Buškevičius, dr. Lilijana Astra
  • Adresuota: LR Vyriausybė
  • Parašai renkami iki: 2023-08-02
  • Kategorija: Valdžia ir politika

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti Paremti

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos, skiriant 100% paramos šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas ir kt.). Nepasiekus šios ribos, parama bus skirta bendrai VŠĮ Peticijos veiklai.

Priėjome ribą, kai tokios aukštos maisto kainos tampa žalingos visiems! Lietuvos žmonės nebeįperka būtiniausių maisto produktų, nes jų pajamos tiesiog sunyko rekordinės praėjusių metų infliacijos fone. Dar daugiau, Lietuvos banko atlikto tyrimo duomenimis, maisto kainų lygis Lietuvoje jau siekia beveik 98 proc. Europos Sąjungos vidurkio, nors darbo užmokestis, pensijos yra mažiausi visoje eurozonoje.

Tačiau šiandieninė LR Konkurencijos tarnyba, išlaikoma mokesčių mokėtojų lėšomis, piktybiškai netiria galimų susitarimų dėl labai aukštų maisto kainų ir yra neveiksni.

Reikalaujame:

1. Lietuvos Vyriausybė privalo galų gale pradėti tyrimą: ar maisto tiekimo grandinėje prekybininkai kartu su maisto perdirbėjais nesudaro kartelinių susitarimų, kurie gali lemti itin dideles maisto produktų kainas.
2. Reikalaujame, kad Lietuvos Vyriausybė privalomai panaudotų vieną iš svarbių maisto kainų suvaldymo priemonių – pradėtų aktyviai viešinti prekybos tinkluose parduodamų maisto produktų, įeinančių į pagrindinių produktų krepšelį, mažmenines kainas, kad žmonės žinotų, kur jiems pigiau nusipirkti būtiniausių maisto produktų.

Naujausias slapto pirkėjo tyrimas, atliktas devyniuose lietuviškos prekybos centruose atskleidė, kad įsigyjant būtiniausių maisto prekių krepšelį, kainos tarp jų skiriasi net devyniais eurais ! Tai yra labai ženklus maisto kainų skirtumas.
Būtiniausių maisto produktų kainų skelbimas internete suteiktų galimybę palyginti, kas kiek kainuoja ne tik prekybos tinkluose, bet ir pas mažesnius prekybininkus.

Lietuvos piliečius kviečiame dalyvauti viešąjame valdyme ir pasirašyti šią peticiją: suvaldykime aukštas maisto kainas ! Sukurkime žmonių perkamosios galios palaikymo strategiją.Pasirašyti peticiją

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių su peticijos žinute ir surinkti daugiau parašų. Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas).


      Jokios kitos informacijos nesiųsime