Dėl neteisėtų elektros energijos tiekėjų veiksmų ir jų patraukimo atsakomybėn


Parašų: 4 597
Paramos: 950.00 EUR


  • Autorius: Marijus Velička
  • Adresuota: Generalinė prokuratūra
  • Kategorija: Kita

LR elektros energetikos įstatymo 47str. 3d. numato, jog Buitiniai vartotojai, labai mažos įmonės ir mažos įmonės, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, turi teisę vienašališkai neatlygintinai nutraukti elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartį arba elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutartį su nepriklausomu tiekėju ir turi teisę neatlygintinai pakeisti nepriklausomą tiekėją.

Tą patį numato ir LR Energetikos ministro įsakymu Nr. 1-162 patvirtintas „Buitinių vartotojų su tiekėjais sudaromų elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutarčių standartinių sąlygų aprašas“, kurio 23.5 punktas nurodo, jog Vartotojas turi teisę vienašališkai neatlygintinai nutraukti sutartį su tiekėju, sutartyje ir (ar) kituose teisės aktuose nustatyta tvarka ir sąlygomis, raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis, jei jomis galima tinkamai identifikuoti asmenį, informavęs tiekėją ne vėliau kaip prieš 2 savaites iki numatomos sutarties nutraukimo dienos;

Tačiau realiai, elektros tiekėjai, nei LREEį 47str.3d., nei tvarkos aprašo nepaiso, ir už sutarties nutraukimą ar pakeitimą, iš aukščiau įvardintų subjektų, neteisėtai reikalauja netesybų.

Pastebėtina, jog dalis vartotojų, gąsdinami teismais, antstoliais bei skolų išieškojimo agentūromis, susimoka šias neteisėtas netesybas, tokiu būdu leisdami nepagrįstai lobti įstatymų nesilaikantiems elektros tiekėjams.

Pažymėtina, jog VERT institucija bei jos vadovas, nesiima jokių veiksmų, kad buitiniai vartotojai, labai mažos įmonės ir mažos įmonės būtų apginti, nors apie šią situaciją jam yra žinoma.

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 118 straipsnyje nustatyta, kad prokuroras įstatymo numatytais atvejais gina asmens, visuomenės ir valstybės teises bei teisėtus interesus. Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 19 straipsnyje įtvirtinta nuostata, kad prokurorai gina viešąjį interesą, kai nustato teisės akto pažeidimą, kuriuo pažeidžiamos asmens, visuomenės, valstybės teisės ir teisėti interesai, ir toks pažeidimas laikytinas viešojo intereso pažeidimu, o valstybės ar savivaldybių institucijos, įstaigos ar įmonės, kurių veiklos srityje buvo padarytas teisės akto pažeidimas, nesiėmė priemonių jam pašalinti, arba kai tokios kompetentingos institucijos nėra.

Šiuo atveju kreipiamės į Generalinę prokuratūrą, prašydami ginti visuomenės interesą - užtikrinti, jog būtų laikomasi LREEį 47str.3d., užkardyti neteisėtą netesybų reikalavimą, bei užtikrinti, jog nepagrįstai pervesti pinigai elektros tiekėjams, būtų grąžinti juos sumokėjusiems asmenims, bei patraukti atsakomybėn kaltus asmenis.


Data Rezultatas
2023-07-11

Teisinės bendrovės teisininko, atstovaujančio portalą Peticijos.lt, su iniciatyva "DĖL NETEISĖTŲ ELEKTROS ENERGIJOS TIEKĖJŲ VEIKSMŲ IR JŲ PATRAUKIMO ATSAKOMYBĖN" susijusių dokumentų rinkinys išsiųstas į Generalinę Prokuratūrą.

Apie tolimesnę eigą informuosime, kai tik turėsime daugiau informacijos.

2024-01-08

Gautas atsakymas iš Generalinės prokuratūros į portalo Peticijos.lt nepriklausomo juristo išsiųstą kreipimąsi.

Jame rašoma, kad Generalinėje prokuratūroje buvo priimtas sprendimas atsisakyti taikyti viešojo intereso gynimo priemones, kuris išsiųstas Jūsų atstovaujamajam asmeniui Marijui Veličkai."

2024-01-24

Portalą Peticijos.lt atstovaujantis juristas Marius Kadelskas, įvertinęs gautą adresato, kuriam buvo išsiųsta iniciatyva, atsakymą, pateikė savo apibendrinimą:

Iniciatyvos esmė

Buvo kreiptasi į prokuratūrą, su tikslu ginti visuomenės interesą ir užtikrinti, jog būtų laikomasi LR elektros energetikos įstatymo 47str. 3d., užkardyti neteisėtą netesybų reikalavimą, bei užtikrinti, jog nepagrįstai pervesti pinigai elektros tiekėjams, būtų grąžinti juos sumokėjusiems asmenims, bei patraukti atsakomybėn kaltus asmenis.

Gautas atsakymas

Prokuratūra savo nutarime nurodė, kad nenustatė viešojo intereso pažeidimo, todėl tyrimas buvo uždarytas.

 # Vardas Komentaras
1 Neskelbiama
2023-06-04 / 20:50
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
2 Neskelbiama
2023-06-04 / 10:10
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
3 Neskelbiama
2023-06-04 / 09:39
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
4 Neskelbiama
2023-06-04 / 08:26
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
5 Neskelbiama
2023-06-03 / 18:12
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
6 Neskelbiama
2023-06-03 / 15:55
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
7 Neskelbiama
2023-06-03 / 13:50
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
8 Neskelbiama
2023-06-03 / 08:31
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
9 Neskelbiama
2023-06-02 / 23:30
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
10 Neskelbiama
2023-06-02 / 21:17
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
11 Neskelbiama
2023-06-02 / 20:01
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
12 Neskelbiama
2023-06-02 / 18:50
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
13 Neskelbiama
2023-06-02 / 13:43
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
14 Neskelbiama
2023-06-02 / 10:50
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
15 Neskelbiama
2023-06-02 / 08:59
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
16 Neskelbiama
2023-06-02 / 08:37
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
17 Neskelbiama
2023-06-02 / 07:00
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
18 Neskelbiama
2023-06-01 / 20:52
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
19 Neskelbiama
2023-06-01 / 20:48
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
20 Neskelbiama
2023-06-01 / 20:28
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
21 Neskelbiama
2023-06-01 / 15:10
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
22 Neskelbiama
2023-06-01 / 12:31
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
23 Neskelbiama
2023-06-01 / 12:11
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
24 Neskelbiama
2023-06-01 / 11:18
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
25 Neskelbiama
2023-06-01 / 10:52
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
26 Neskelbiama
2023-06-01 / 10:50
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
27 Neskelbiama
2023-06-01 / 09:45
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
28 Neskelbiama
2023-06-01 / 08:21
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
29 Neskelbiama
2023-06-01 / 06:53
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
30 Neskelbiama
2023-06-01 / 01:29
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas