Dėl neteisėtų elektros energijos tiekėjų veiksmų ir jų patraukimo atsakomybėn


Parašų: 4 500
Paramos: 925.00 EUR


  • Autorius: Marijus Velička
  • Adresuota: Generalinė prokuratūra
  • Parašai renkami iki: 2023-06-05
  • Kategorija: Kita

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti Paremti

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių.

Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas ir kt.).


LR elektros energetikos įstatymo 47str. 3d. numato, jog Buitiniai vartotojai, labai mažos įmonės ir mažos įmonės, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, turi teisę vienašališkai neatlygintinai nutraukti elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartį arba elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutartį su nepriklausomu tiekėju ir turi teisę neatlygintinai pakeisti nepriklausomą tiekėją.

Tą patį numato ir LR Energetikos ministro įsakymu Nr. 1-162 patvirtintas „Buitinių vartotojų su tiekėjais sudaromų elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutarčių standartinių sąlygų aprašas“, kurio 23.5 punktas nurodo, jog Vartotojas turi teisę vienašališkai neatlygintinai nutraukti sutartį su tiekėju, sutartyje ir (ar) kituose teisės aktuose nustatyta tvarka ir sąlygomis, raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis, jei jomis galima tinkamai identifikuoti asmenį, informavęs tiekėją ne vėliau kaip prieš 2 savaites iki numatomos sutarties nutraukimo dienos;

Tačiau realiai, elektros tiekėjai, nei LREEį 47str.3d., nei tvarkos aprašo nepaiso, ir už sutarties nutraukimą ar pakeitimą, iš aukščiau įvardintų subjektų, neteisėtai reikalauja netesybų.

Pastebėtina, jog dalis vartotojų, gąsdinami teismais, antstoliais bei skolų išieškojimo agentūromis, susimoka šias neteisėtas netesybas, tokiu būdu leisdami nepagrįstai lobti įstatymų nesilaikantiems elektros tiekėjams.

Pažymėtina, jog VERT institucija bei jos vadovas, nesiima jokių veiksmų, kad buitiniai vartotojai, labai mažos įmonės ir mažos įmonės būtų apginti, nors apie šią situaciją jam yra žinoma.

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 118 straipsnyje nustatyta, kad prokuroras įstatymo numatytais atvejais gina asmens, visuomenės ir valstybės teises bei teisėtus interesus. Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 19 straipsnyje įtvirtinta nuostata, kad prokurorai gina viešąjį interesą, kai nustato teisės akto pažeidimą, kuriuo pažeidžiamos asmens, visuomenės, valstybės teisės ir teisėti interesai, ir toks pažeidimas laikytinas viešojo intereso pažeidimu, o valstybės ar savivaldybių institucijos, įstaigos ar įmonės, kurių veiklos srityje buvo padarytas teisės akto pažeidimas, nesiėmė priemonių jam pašalinti, arba kai tokios kompetentingos institucijos nėra.

Šiuo atveju kreipiamės į Generalinę prokuratūrą, prašydami ginti visuomenės interesą - užtikrinti, jog būtų laikomasi LREEį 47str.3d., užkardyti neteisėtą netesybų reikalavimą, bei užtikrinti, jog nepagrįstai pervesti pinigai elektros tiekėjams, būtų grąžinti juos sumokėjusiems asmenims, bei patraukti atsakomybėn kaltus asmenis.


Pasirašyti peticiją

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių su peticijos žinute ir surinkti daugiau parašų. Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas).


      Jokios kitos informacijos nesiųsime
# Vardas Komentaras
1 Diana
2023-06-02 / 23:30
Prieš neteisėtus Enefit veiksmus,reikalaujant sumokėti rezervavimo mokestį
2 Janina (Kaunas)
2023-06-02 / 21:17
Prekyba šioje biržoje -- grupės asmenų susitarimas, dabartinė valdžia tą palaiko, o galimai ir iniciavo.
3 Brone
2023-06-02 / 18:50
Nebuvo apklausos dėl išmanių skaitliukų keitimo sunaudojimas kilo dvigubai ir kainos neadekvačios.
4 Algirdas (Mažeikiai)
2023-06-02 / 13:43
DĖL NETEISĖTŲ ELEKTROS ENERGIJOS TIEKĖJŲ VEIKSMŲ.
5 Loreta (Seda)
2023-06-02 / 10:50
Eso skaitiklio iškėlimas iš namo kainavo 1600 € Kai visai gatvei iškėlė nemokamai
6 Rima (Vilkija)
2023-06-02 / 08:59
esame nukentėję ir permokėję nepagrįstai už elektrą tik įvedus automatinį skaitiklį. Tiesos neradome ir teko vistiek sumokėti
7 Nerijus (Vilnius)
2023-06-02 / 08:37
Dėl neteisėto Enefit netesybų (elektros rezervacijos) mokesčio reikalavimo.
8 Rimantas (Kėdainiai)
2023-06-02 / 07:00
Greitu laiku kazkas bus ir su gelezinkeliu.Skubiai elektrifikuojamas uz valstybes pinigus,o ne uz ilgo kazkas privatizuos.
9 Ramunė (Pakruojis)
2023-06-01 / 20:52
Pritariu .. visiškas savivaliavimas..toliau jau nėra kur .. išnaglėjo perdaug švelniai pasakyta .
10 Virginija
2023-06-01 / 20:48
Jaučiuosi “prievartaujama”. Nesuteikia išsamios informacijos. Kokių pagrindu taikomos ir pagal ką yra apskaičiuojama netesybų suma. Pagal biržos kainas, nėra galimybės gauti elektros. Užsideda 11 ir 10 centų daugiau. Nėra lankstaus sutarties terminų. Privaloma 12 ar 18 mėn. Nesibaigus sutarčiai siūlo keisti planą į mažesnę kainą, bet privalomas įsipareigojimas 12 mėn. Nors yra likę tik 6 mėn. Jie gali nebaudžiami manipuliuoti ir diktuoti sąlygas beteisės vartotojui rinktis.
11 Rasa (Vilnius)
2023-06-01 / 15:10
Prieš Enefit reikalavimą mokėti jiems už ateitį.
12 Tomas
2023-06-01 / 12:31
Dėl korupcijos energetikoje, klientų mulkinimo ir neadekvačių įkainių monopolio sukūrimo.
13 Karolis
2023-06-01 / 12:11
DĖL NETEISĖTŲ ELEKTROS ENERGIJOS TIEKĖJŲ VEIKSMŲ IR JŲ PATRAUKIMO ATSAKOMYBĖN
14 Kestutis (Vilnius)
2023-06-01 / 11:18
Patraukt juos visus kartu su taip kas prieme istatyma del "nepriklausomu' tekeju.
15 Natalija
2023-06-01 / 10:52
Nusibodo žmonių mulkinimas ir sutarčių persirašynėjimas.Senesnio amžiaus žmonėms tai visiškai nesuprantama.
16 Vikjtor (Alytus)
2023-06-01 / 10:50
O kas davė teise parduoti mūsų visų akcijas žulikams, kas?.
17 Vytautas (Alytus)
2023-06-01 / 09:45
Ignitis taip pat reikalauja netęsybų mokesčio keičiant tiekėją.
18 Romas
2023-06-01 / 08:21
Tai ko gero didžiausia ir pelningiausia šio amžiaus afera.
19 Evaldas (Klaipėda)
2023-06-01 / 06:53
Kodėl turime mokėti privačiam sektoriui , geriau moku valstybei!!!
20 Vilija
2023-06-01 / 01:29
Pries Enefit reketavima,reikalavima moketi jiems uz ateiti 300 eur.Siulant nezmoniskas sutartis iki 2029m Pries valdzios sudaryta chaosa ,stumiant i grobuoniu rankas.
21 Zita (Alytus)
2023-05-31 / 23:09
Turi būt tvarka. Kovokime dėl neteisėtų elektros tiekėjų veiksmų
22 Jelena (Vilnius)
2023-05-31 / 22:53
Elektros kainos tarifas turi būti vienodas visiems. Kodėl turiu pastoviai tikrinti siūlomus kainų tarifus ir keisti sutarties sąlygas?
23 Vaidas (Plungė)
2023-05-31 / 22:45
Imituojant konkurenciją žmonės yra apiplėšinėjami, valstybė atidavė savo piliečius engti sukčiams, kartu atsisakydama vykdyti pareiga prieš piliečius ir užtikrinti vieną iš esminių valstybės nepriklausomybės sąlygų - užtikrinti aprūpinimą valstybės piliečių elektros energiją už sąžiningą kainą. Akivaizdu, kad valstybė per savo įsteigtą įmonę pirkdama elektra visai šaliai turi daugiau derybinių galių susitarti dėl mažesnės kainos ir elektros tiekimo stabilumo, nei kelios privačios firmelės.
24 Ramune
2023-05-31 / 22:19
Prieš Enefit "rezervavimo mokestį" už anksčiau laiko nutrauktą sutartį.
25 Dainius (Kaunas)
2023-05-31 / 21:48
Aš ,deja, sumokėjau eletrum netesybas už daugiau kaip 60 mėn., prieš tai turėjau "perlo" sutartį...nusvilau dukart...
26 Ramunė (Klaipėda)
2023-05-31 / 21:45
Dėl neteisėtú elektros energijos tiekėjú veiksmú ir jú patraukimo atsakomybėn
27 Gintaras (Šiauliai)
2023-05-31 / 21:34
DĖL NETEISĖTŲ ELEKTROS ENERGIJOS TIEKĖJŲ VEIKSMŲ IR JŲ PATRAUKIMO ATSAKOMYBĖN
28 Pranas
2023-05-31 / 21:12
Taip ,visiskai teisingai,negali jie reikalauti,cia jau reketas...
29 Darius (Šiauliai)
2023-05-31 / 21:02
Panaikinti sukciavima.Energetika turi priklausyti valstybei.
30 Silvija
2023-05-31 / 20:48
Kainų sistema privalo būti peržiūrėta ir skaidriai motyvuota, sutarčių sąlygos ginamos ir garantuojamos vyriausybės, kadangi pati vyriausybė ir inicijavo šias gudrias "tobulinimo" reformas.