Dėl neteisėtų elektros energijos tiekėjų veiksmų ir jų patraukimo atsakomybėn


Parašų: 2 046
Paramos: 525.00 EUR


  • Autorius: Marijus Velička
  • Adresuota: Generalinė prokuratūra
  • Parašai renkami iki: 2023-06-05
  • Kategorija: Kita

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti Paremti

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių.

Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas ir kt.).


LR elektros energetikos įstatymo 47str. 3d. numato, jog Buitiniai vartotojai, labai mažos įmonės ir mažos įmonės, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, turi teisę vienašališkai neatlygintinai nutraukti elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartį arba elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutartį su nepriklausomu tiekėju ir turi teisę neatlygintinai pakeisti nepriklausomą tiekėją.

Tą patį numato ir LR Energetikos ministro įsakymu Nr. 1-162 patvirtintas „Buitinių vartotojų su tiekėjais sudaromų elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutarčių standartinių sąlygų aprašas“, kurio 23.5 punktas nurodo, jog Vartotojas turi teisę vienašališkai neatlygintinai nutraukti sutartį su tiekėju, sutartyje ir (ar) kituose teisės aktuose nustatyta tvarka ir sąlygomis, raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis, jei jomis galima tinkamai identifikuoti asmenį, informavęs tiekėją ne vėliau kaip prieš 2 savaites iki numatomos sutarties nutraukimo dienos;

Tačiau realiai, elektros tiekėjai, nei LREEį 47str.3d., nei tvarkos aprašo nepaiso, ir už sutarties nutraukimą ar pakeitimą, iš aukščiau įvardintų subjektų, neteisėtai reikalauja netesybų.

Pastebėtina, jog dalis vartotojų, gąsdinami teismais, antstoliais bei skolų išieškojimo agentūromis, susimoka šias neteisėtas netesybas, tokiu būdu leisdami nepagrįstai lobti įstatymų nesilaikantiems elektros tiekėjams.

Pažymėtina, jog VERT institucija bei jos vadovas, nesiima jokių veiksmų, kad buitiniai vartotojai, labai mažos įmonės ir mažos įmonės būtų apginti, nors apie šią situaciją jam yra žinoma.

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 118 straipsnyje nustatyta, kad prokuroras įstatymo numatytais atvejais gina asmens, visuomenės ir valstybės teises bei teisėtus interesus. Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 19 straipsnyje įtvirtinta nuostata, kad prokurorai gina viešąjį interesą, kai nustato teisės akto pažeidimą, kuriuo pažeidžiamos asmens, visuomenės, valstybės teisės ir teisėti interesai, ir toks pažeidimas laikytinas viešojo intereso pažeidimu, o valstybės ar savivaldybių institucijos, įstaigos ar įmonės, kurių veiklos srityje buvo padarytas teisės akto pažeidimas, nesiėmė priemonių jam pašalinti, arba kai tokios kompetentingos institucijos nėra.

Šiuo atveju kreipiamės į Generalinę prokuratūrą, prašydami ginti visuomenės interesą - užtikrinti, jog būtų laikomasi LREEį 47str.3d., užkardyti neteisėtą netesybų reikalavimą, bei užtikrinti, jog nepagrįstai pervesti pinigai elektros tiekėjams, būtų grąžinti juos sumokėjusiems asmenims, bei patraukti atsakomybėn kaltus asmenis.


Pasirašyti peticiją

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių su peticijos žinute ir surinkti daugiau parašų. Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas).


      Jokios kitos informacijos nesiųsime
# Vardas Komentaras
1 Stumbrienė
2023-05-28 / 03:18
kai elektra brangsta - vartotojai pajunta greit, bet kai atpinga, tyla?! Prieš elektros tiekėjų savivaliavimą. Prieš žmonių apgaudinėjimą!!!
2 Dailius (Kaunas)
2023-05-27 / 16:11
Esu sumokėjas dėl sutarties nutraukimo su Ignitis , 144 Euro
3 Violeta (Kaunas)
2023-05-25 / 22:34
Dėl Enefit reikalavimo sumokėti rezervacijos mokestį, nutraukus terminuotą 84 mėn sutartį ir keičiant į planą Laisvas
4 Vidas (Vilnius)
2023-05-25 / 14:19
Prieš Enefit "rezervavimo mokestį" už anksčiau laiko nutraukiamą sutartį.
5 Aurelija (Klaipėda)
2023-05-24 / 13:29
Šitas biznis tikrai nebuvo prasuktas be valdžios leidimo...
6 Asta (Klaipėda)
2023-05-24 / 12:40
Pritariu! Pagal Enefit išaiškinimą- REZERVAVIMO mokestis nėra NETESYBOS...Kaip nori, tai "varto" sutartį
7 Paulius
2023-05-24 / 10:39
Dėl Enefit reikalavimo sumokėti rezervacijos mokestį, nutraukus sutartį.
8 Evaldas (Vilnius)
2023-05-23 / 14:46
Dėl Enefit reikalavimo sumokėti rezervacijos mokestį, nutraukus sutartį.
9 Saulius (Vilnius)
2023-05-22 / 10:58
Enefit susimokėjau už priskaičiuotą garantinį, kai nutruakiau sutartį.
10 Ona (Marijampolė)
2023-05-22 / 10:50
Prieš Enefit "rezervavimo mokestį" už anksčiau laiko nutraukiamą sutartį
11 Dovilė
2023-05-21 / 22:26
Sudarytos galimybės legaliai apiplėšinėti vartotoją ir piknaudžiauti juo, žadėtos konkurencingos kainos nei sveikos konkurencijos nėra, tik kainų šuoliai ir pakišinėjamos sutartys, kad supančioti paprastą vartotoją be galimybės trauktis.
12 Vilma
2023-05-19 / 14:28
Dėl Enefit neteisėtai reikalaujamo rezervacijos mokesčio rinkimo.
13 Virgilijus
2023-05-18 / 09:51
Visiškai palaikau peticijoje nurodytus argumentus.
14 Janina (Šiauliai)
2023-05-17 / 23:31
Dėl UAB enefit reikalaujamo rezervacijos mokesčio
15 Antanas
2023-05-17 / 20:23
Patraukti baudžiamojon atsakomybėn visus,kurie prie tos aferos prisidėjo
16 Arūnas (Kaunas)
2023-05-17 / 18:20
Dėl bendrovės enefit. Yra atsiuntę el.laišką su išdėstytais straipsniais ir paslaugos gavėjo pareigomis.
17 Ignas
2023-05-17 / 13:29
Uzteks piknaudziauti ir pelnytis is paprastu zmoniu.
18 Zita
2023-05-17 / 07:44
Neadekvacios kainos skurdina ne tik žmones, bet ir valstybę
19 Jolanta (Vilnius)
2023-05-16 / 10:36
Avansu finansuoti pelno siekiančią įmonę - tai primesta sutarties sąlyga. Aš už sąžiningas sutartis.
20 Marijus
2023-05-15 / 23:04
Dėl galimai neteisėto bendrovės Enefit UAB reikalavimo sumokėti taip vadinamo ,,rezervavimo mokesčio" dalį už anksčiau laiko nutrauktą sutartį.
21 Jolanta
2023-05-15 / 11:57
Dėl UAB" Enefit" rezervacijos mokesčio taikymą sutarties pakeitimo ar nutraukimo atveju
22 Tomas (Kaunas)
2023-05-15 / 04:59
Neadekvačios elektros energijos kainos, dėl kurių apribojamos galimybės steigti įmones, ar užsiimti individualia veikla. Elektros kaina per mėnesį gali padidėti tris – keturis kartus. Sudėtinga planuoti, išsiskirti grynąjį pelną ar pagrįsti projektą. Pasiteiravus nepriklausomo tiekėjo dėl elektros kainų verslui - atsakymo nesulauksi, nes tai yra didelė paslaptis. Prievartiniu būdu esi perkeliamas į garantinį aptarnavimą, o ESO pritaiko 0.8 ct/kWh kainą kaip bausmę!
23 Rasa (Vilnius)
2023-05-14 / 21:46
Dėl Enefit reikalavimo sumokėti rezervacijos mokestį, nutraukus sutartį.
24 Gražina (Šiauliai)
2023-05-14 / 19:39
dėl enefit priskaičiuoto rezervacijos mokesčio
25 Virginija (Klaipėda)
2023-05-14 / 16:46
Dėl Enefit reikalavimo sumokėti rezervacijos mokestį, nutraukus sutartį.
26 Jonas
2023-05-14 / 16:27
Negali buti jokiu tarpininku elektros pardavimo rinkoje
27 Astra (Šilutė)
2023-05-14 / 16:03
ENEFIT atsiuntė susimokėti 285€ rezervacijos mokestį, nes pakeičiau sutartį iš 7 metų į pusės metų su mažesniais tarifais.
28 Alvyra
2023-05-14 / 13:13
Del neteiseto Enefit reikalavmo."rezervacijos mokescio"
29 Rosita (Kėdainiai)
2023-05-14 / 09:30
Dėl Enefit sutarties nutraukimo atveju taikomo ,rezervacijos mokesčio'.
30 Petras (Vilnius)
2023-05-13 / 23:05
Reikia teisti visus aferistus, prisidėjusius prie elektros kainų aferos.