Peticija neleisti parduoti valstybinės žemės ir įrengti taką į mišką


Parašų: 12
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Sergejus Konovalovas
  • Adresuota: Vilniaus miesto savivaldybė
  • Parašai renkami iki: 2023-08-07
  • Kategorija: Kita

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti Paremti

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos, skiriant 100% paramos šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas ir kt.). Nepasiekus šios ribos, parama bus skirta bendrai VŠĮ Peticijos veiklai.

Sodininkų bendrijos “Mažieji Gulbinai” susirinkimo metu kuris vyksta 2023.05.04, adresu Raudonės g., renkame parašus su prieštaravimu, kad žemės sklypas būtu parduotas ar kitaip perleistas kietiems asmenims, kadangi jame yra mūsų bendrijos narių tiesiausias praėjimas į mišką. Minimas sklypas (kadastro Nr. 0101/0002:87), esantis šalia sklypo Zyplių g. 20 (kadastro Nr. 0101/0002:527), priklauso Lietuvos Respublikai.
Pagal patvirtintą detalujį planą (TPDR Nr.T00078599), kurio sprendiniuose numatyta prijungti sklypą (kadastro Nr. 0101/0002:87) prie sklypo Zyplių g. 20 (kadastro Nr. 0101/0002:527).
Norime, kad būtų apgintas viešasis interesas, ir kad savivaldybė toje vietoje įrengtu taką į mišką aplinkiniams gyventojams, kadangi nelogiška būtų vaikščioti darant didelį lanką ar net iš namų važiuoti su mašina. Prašome niekada jokiomis teisėmis neperleisti šio sklypo kadastro Nr. 0101/0002:87 kitiems asmenims.
Prie peticijos prisideda ir aplink sodininkų bendriją gyvenantys žmonės.
Pridedama Regia fotofiksacija.

Pasirašyti peticiją

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių su peticijos žinute ir surinkti daugiau parašų. Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas).


      Jokios kitos informacijos nesiųsime
# Vardas Komentaras
1 Romualda (Vilnius)
2023-05-31 / 17:54
Gyventojai turi teisę turėti priėjimą prie miško.