PANELĖ žurnalo grąžinimas į spaudą


Parašų: 1
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Eglė Šaltenytė
  • Adresuota: UAB GM žurnalų leidybos grupė
  • Parašai renkami iki: 2023-10-10
  • Kategorija: Kita

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti Paremti

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos, skiriant 100% paramos šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas ir kt.). Nepasiekus šios ribos, parama bus skirta bendrai VŠĮ Peticijos veiklai.

Mes norime, kad žurnalas PANELĖ ir vėl būtų leidžiamas. Mano manymu Lietuvoje ir taip mažai žurnalų jauniems žmonėms, o PANELĖ buvo būtent tai ko reikia. Žinant, kad net ir šio žurnalo nebėra norisi tik vieno: PRAŠYTI JĮ SUGRĄŽINTI! Mes būtumėme tikrai dėkingos, nes PANELĖ vis dar reikalinga!

Pasirašyti peticiją

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių su peticijos žinute ir surinkti daugiau parašų. Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas).


      Jokios kitos informacijos nesiųsime