Prieš galimą trukdymą dirbti Valastybinės Kalbos Inspekcijai


Parašų: 12
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Jęstutis Siaurukas
  • Adresuota: Prezidentas , Vyriausybė , Seimas
  • Kategorija: Kita

Prašome ir reikalaujame sustabdyti galimą trukdymą Valstybinės Kalbos Inspekcijos darbui užtikrinant lietuvių kalbos , kaip valstybinės kalbos statusą visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje .
Nei vienoje valstybėje , kurioje valstybinė kalba tik viena , nėra dvikalbių gatvių lentelių , daugiakalbių tinklalapių valstybės įstaigų portaluose ( būna tik papildomai angliškai ) .
Visur aptarnavimo sferoje draudžiama dirbti žmonėms nemokantiems valstybinės kalbos , tik Lietuvoje negalioja tarptautinė praktika ir saujelė funkcionierių bando atimti iš lietuvių kalbos vienintelės valstybinės kalbos statusą įteisintą visų mūsų priimtoje Konstitucijoje