Prieš galimą trukdymą dirbti Valastybinės Kalbos Inspekcijai


Parašų: 11
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Jęstutis Siaurukas
  • Adresuota: Prezidentas , Vyriausybė , Seimas
  • Parašai renkami iki: 2023-10-31
  • Kategorija: Kita

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti Paremti

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos, skiriant 100% paramos šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas ir kt.). Nepasiekus šios ribos, parama bus skirta bendrai VŠĮ Peticijos veiklai.

Prašome ir reikalaujame sustabdyti galimą trukdymą Valstybinės Kalbos Inspekcijos darbui užtikrinant lietuvių kalbos , kaip valstybinės kalbos statusą visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje .
Nei vienoje valstybėje , kurioje valstybinė kalba tik viena , nėra dvikalbių gatvių lentelių , daugiakalbių tinklalapių valstybės įstaigų portaluose ( būna tik papildomai angliškai ) .
Visur aptarnavimo sferoje draudžiama dirbti žmonėms nemokantiems valstybinės kalbos , tik Lietuvoje negalioja tarptautinė praktika ir saujelė funkcionierių bando atimti iš lietuvių kalbos vienintelės valstybinės kalbos statusą įteisintą visų mūsų priimtoje Konstitucijoje

Pasirašyti peticiją

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių su peticijos žinute ir surinkti daugiau parašų. Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas).


      Jokios kitos informacijos nesiųsime