Dėl iš žmonių Vilčinskų atimtų vaikų. REIKALAVIMAS Lietuvos Respublikos Žmogaus teisių komitetui


Parašų: 292
Paramos: 75.00 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Donatas Pikelis
  • Adresuota: LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽMOGAUS TEISIŲ KOMITETAS
  • Kategorija: Kita

Mes, žemiau pasirašę žmonės vyrai ir moterys REIKALAUJAME Lietuvos
Respublikos Žmogaus teisių komiteto kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį
Teismą – ištirti, ar nebuvo pažeistos Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir
įstatymuose numatyti Lietuvos Respublikos žmogaus vyro, moters ir vaikų
teisės ir laisvės, Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija
vykdant veiksmus valstybės vardu, nukreiptus prieš žmones – Ingą ir Mindaugą
Vilčinskus bei jų nepilnamečius vaikus.
Lietuvos Respublikos Konstitucija numato prievoles ir piliečiui ir žmogui.
Konstitucijos 21 str. nurodo, kad „Žmogaus asmuo neliečiamas“, 25 str. numato,
kad „Žmogus turi teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti“. Žmogaus
teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 8 straipsnis, įtvirtina teisę į
žmogaus privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą.

# Vardas Komentaras
1 Dalia
2023-08-31 / 15:10
Nežmoniška atimti iš vaikų jų mamą ir tėtį. Žiauru tyčia padaryti vaikus našlaičiais. Vaikai turi teisę turėti tėvus.
2 Elena (Šiauliai)
2023-08-29 / 14:59
Vaikai turi augti šeimoje ,valstybė neturi teisės vogti vaikų.
3 Algis
2023-08-28 / 21:48
Tai yra nesveika kaip valstybės tarnautojai elgiasi su žmonėmis, vaikai turi augti savo šeimoje.
4 Viktorija
2023-08-28 / 21:18
Vaikai turi augti seimoje, o ne traumuojami. Tevai turetu taip pat buti paleisti i laisve.
5 Valerija
2023-08-28 / 19:05
Vaikai turi augti šeimoje. Didžiule žala padaryta vaikams.
6 Zydrunas (Jonava)
2023-08-27 / 09:10
Pedofilai vaikšto laisvėje, o Vilčnskų šeima už grotų, nes kovojo už savo vaikus. Supuvusi mūsų valdžia.
7 Tadas (Kaunas)
2023-08-26 / 11:06
Vaikams trauma. Tevams nepaliekama kita iseitis, as buciau pasielges lygiai taip pat.
8 Deividas
2023-08-25 / 23:07
Šitoks valstybės poelgis su vadinamais "pagrobtais vaikais" yra visiškai priešingas poelgis demokratijos principams.
9 Nijolė
2023-08-24 / 22:27
Žmonės turi turėti teisę auklėti vaikus pagal savo įsitikinimus.
10 Marijus (Telšiai)
2023-08-24 / 20:25
As TIK UZ TRADICINE SEIMA!!!! SPALVOTIEJI TUPEKITE POGRINDYJE.
11 Algimantas (Kaunas)
2023-08-24 / 17:06
Neleiskime valdtybės biurokratams grobti vaikų iš šeimų.
12 Vidute
2023-08-23 / 22:15
Neleiskime institucijoms tyčiotis iš tautos.Naikinti vaikų teisių tarnybas,jos nesaugo,negina vaikų teisių,bet baudžia ir žaloja vaikų ir šeimų psichiką.
13 Birute
2023-08-23 / 19:44
Vaikai turi augti su tėvais. Grąžinti vaikus tėvams ir panaikinti kardomasias priemones.
14 Zita
2023-08-23 / 16:55
Nutraukti terorą prieš Vilčinskų šeimą, grąžinti vaikus ir leisti tęvams patiems auginti ir auklėti savo vaikus.
15 Galina
2023-08-23 / 16:23
Paleisti Vilčinskus į laisvę ir gražinti vaikus tėvams .
16 Linas (Kaunas)
2023-08-23 / 12:02
Nedelsiant paleisti į laisvę Vilĉinskus,sugražinti jiems vaikus ir patraukti atsakomybėn visus,kurie prusidėjo prie šios Vilĉinskų šeimos egzekucijod
17 Darius (Kaunas)
2023-08-23 / 10:58
Valdžios veiksmai yra pertekliniai ir itin žalingi vaikams.
18 Mark
2023-08-23 / 10:35
Ne vaiku atiminejimui!!!Vaikai turi but su tevais!!!!
19 Ramunė
2023-08-22 / 23:22
Kuo greičiau grąžinti vaikus tėvams. O šeimai skirti visokeriopą socialinę ir psichologinę pagalbą. Valstybės pamatas yra ŠEIMA.
20 Rasa
2023-08-22 / 23:12
Dėl neteisėto vaikų atėmimo iš tėvų,vaikų traumavimo,nesiskaitymo su tėvais,institucijų beširdiškumo
21 Donatas (Telšiai)
2023-08-22 / 22:33
Vaikai privalo gyventi šeimoje, juolab kai nėra nei mušami nei badaujantys