DĖL NAUJO (TELEKOMUNIKACIJŲ) RADIJO RYŠIŲ BOKŠTO STATYMO AR SENO BOKŠTO MODERNIZAVIMO, ESANČIO ADRESU VANDENŲ G. 5, VALŲ KAIMAS, TRAKŲ R. SAV. IR GALIMOS PLĖTROS TOKIŲ BOKŠTŲ VALŲ KAIMO APYLINKĖSE STATYBŲ


Parašų: 42
Paramos: 25.00 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Valų kaimo gyventojai ir sodininkai
  • Adresuota: Trakų raj. savivaldybės merui, Trakų raj. savivaldybės administracijos direktoriui, UAB “Bitė”, SB “Putinas” valdybai, SB “Neris” valdybai.
  • Kategorija: Kita

DĖL NAUJO (TELEKOMUNIKACIJŲ) RADIJO RYŠIŲ BOKŠTO STATYMO AR SENO BOKŠTO MODERNIZAVIMO, ESANČIO ADRESU VANDENŲ G. 5, VALŲ KAIMAS, TRAKŲ R. SAV. IR GALIMOS PLĖTROS TOKIŲ BOKŠTŲ VALŲ KAIMO APYLINKĖSE STATYBŲ

Mes, toliau pasirašiusieji, griežtai prieštaraujame radijo ryšio bokštų ir kitų belaidžio ryšio įrenginių statybai ir įrengimui gyvenamoje teritorijoje Valų kaime. Šiuo atveju griežtai pasisakome prieš esamo radijo ryšio perdavimo bokšto modernizavimą ir naujo bokšto statybos esančios Vandenų g. 5, Valų kaimas, Trakų r. sav. Šio projekto rangovas-operatorius yra Bitė Lietuva UAB.

Naujo bokšto statyba ar esamo bokšto atnaujinimas gyvenamojoje zonoje neigiamai paveiks esamus gyventojus ir aplinką. Radijo bangos neigiamai paveiktų žmonių ir ypač vaikų bei senjorų sveikatą. Nekilnojamojo turto vertė sumažės, todėl bus sudėtingiau pirkti, parduoti ar įkeisti turtą. Žmonės nukentės materialiai. Bus pakenkta kraštovaizdžiui. Atsiras triukšmas. Sunkioji technika statybų metu važiuos mūsų ir taip siauromis gatvėmis, kurios neskirtos tokioms apkrovoms išlaikyti.

Taigi, Mes, žemiau pasirašiusieji, reikalaujame atsižvelgti į mūsų nuogąstavimus ir pastabas ir nestatyti radijo ryšio bokšto adresu: Vandenų g. 5, Valų k., Trakų r. sav., taip pat nestatyti bokštų gyvenamojoje teritorijoje Valų kaime, o parinkti kitą neapgyvendintą vietą, kadangi tai visokeriopai pakenktų ne tik “Putino” ar “Neries” bendrijai, bet ir visiems Valų kaimo gyventojams. Padaryta žala ypač gyventojų sveikatai gali būti nebe atlyginama.
Skatiname balsuoti PRIEŠ radijo ryšio bokštų ir kitų belaidžio ryšio įrenginių statybą ir įrengimą gyvenamoje teritorijoje.

Ačiū visiems pasirašiusiems ir neabejingiems mūsų visų gerovei.