Poveikio vertinimui nacionalinio paveldo objektui Lukiškių kalėjimui


Parašų: 2
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Mindaugas Bernotas
  • Adresuota: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos
  • Kategorija: Kita

PRAŠYMAS
Dėl Lukiškių kalėjimo komplekso
2023 m. rugsėjo 8 d.
VILNIUS

Aš, Mindaugas Bernotas, kreipiuosi su prašymu nedelsiant stabdyti Vilniaus miesto savivaldybės Administracijos direktoriaus Adomo Blužinsko išduotą leidimą 2023-06-05, reg. 30-1322/23 UAB "aštuntas elementas", veikiančiam po prekiniu ženklu "8 days a week", organizuoti koncertinius renginius Lukiškių kalėjimo teritorijoje.
Nuo 2023 m. birželio mėnesio iki rugsėjo 8 dienos įvyko daugiau nei 45 koncertai, įskaitant tris dienas trukusį festivalį. Šių koncertų bei festivalio metu buvo leidžiama labai garsi muzika, kurioje sukeltas triukšmas ir vibracijos dėl didelės garso galingumo jaučiamos gretimuose gyvenamuosiuose pastatuose, o tai neabejotinai daro pagrįstą prielaidą, kad dar didesnė žala daroma nacionalinio paveldo objektui kuriame išduotas leidimas renginiams.

Pagrindiniai argumentai ir prašymo pateikimo tikslas:
1. Nacionalinio paveldo objekto apsauga: Lukiškių kalėjimo kompleksas yra nacionalinis paveldo objektas, turintis didelę kultūrinę ir istorinę vertę. Ši veikla gali turėti žalingą poveikį šio objekto struktūroms ir aplinkai, todėl būtina apsaugoti jį nuo galimų pažeidimų.
2. Veiklos pobūdis: UAB "aštuntas elementas" organizuoja koncertus, kuriuose skleidžiama garsi muzika ir žemos vibracijos. Šios vibracijos gali turėti potencialiai neigiamą poveikį Lukiškių kalėjimo komplekso pastatų stabilumui ir ilgaamžiškumui.
3. Įvertinimas: Prašome atlikti išsamią nacionalinio paveldo objekto būklės ir aplinkos įvertinimo procedūrą, kuria nustatysite šios veiklos tikslinį poveikį ir rizikos veiksnius.

Dėl šių priežasčių prašau:
1. Nedelsiant stabdyti Vilniaus miesto savivaldybės Administracijos direktoriaus Adomo Blužicko išduotą 2023-06-05, reg. 30-1322/23 leidimą UAB "aštuntas elementas" organizuoti renginius Lukiškių kalėjimo teritorijoje nuo 2023m. birželio 7 d., siekiant užtikrinti nacionalinio paveldo objekto saugumą.
2. Atlikti išsamią tyrimo procedūrą, kuria nustatysite šios veiklos poveikį Lukiškių kalėjimo komplekso nacionaliniam paveldo objektui ir aplinkai.
3. Atsižvelgiant į įvertinimo rezultatus, imtis reikiamų priemonių, kad būtų apsaugotas Lukiškių kalėjimo kompleksas kaip svarbus nacionalinis paveldo objektas.


Mindaugas Bernotas