Anoniminių pranešimų pataisos


Parašų: 43
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Marija Jaskevičienė
  • Adresuota: Seimas
  • Parašai renkami iki: 2023-12-28
  • Kategorija: Kita

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti Paremti

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos, skiriant 100% paramos šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas ir kt.). Nepasiekus šios ribos, parama bus skirta bendrai VŠĮ Peticijos veiklai.

Siulymas būtų toks,kad neliktų anonimiškų pranešimų.
Kodėl ? Viena iš priežasčiu yra melagingi pranešimai,kurie buna pranešami anonimiškai.Tokiais atvejais yra šokdinamos visos valstybinės institucijos: policija,greitoji,gaisrinė.Atvykę į anoniminį melagingą pranešimą gaišta veltui savo laiką,kai tuo metu,kol būną visi suvažiave į melagingą iškvietimą,galbut pagalbos prireikia kitam žmogui ir jos negauna.Negauna kodėl ? Ogi todėl,kad kažkoks asmuo,kuriam tiesiog nėra ką veikti šitaip sau susiranda pramogą.Mano tilslas ir esmė,jog kiekvienas iškvietimas ar pranešimas,butų pranešamas pranešėjui prisistačius vardu bei pavarde.

Pasirašyti peticiją

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių su peticijos žinute ir surinkti daugiau parašų. Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas).


      Jokios kitos informacijos nesiųsime