Peticija ilginti mokslo savaite


Parašų: 10
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Jonas Kazlauskas
  • Adresuota: Švietimo ministerija
  • Parašai renkami iki: 2024-01-05
  • Kategorija: Kita

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti Paremti

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos, skiriant 100% paramos šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas ir kt.). Nepasiekus šios ribos, parama bus skirta bendrai VŠĮ Peticijos veiklai.

Ar jus nervuoja jaunimas šeštadieniais?
Ar manote, kad šiais laikais jaunimas nusirito?Nebegerbia vyresnių? Yra nusigėręs ir nusimokęs?
Aš manau taip pat. Ilginant mokslo savaitę, mokiniai turėtų daugiau laiko ištaisyti savo spragas, taip pat kiltų mokytojų algos, nes dirbtų papildomą dieną. Mūsų karta mokinosi 6 darbo dienų savaitėje ir esame paskutinė pasiekusi karta. Reikia susigražinti Lietuvos paklusnumą ir gerovę. Taip pat jaunimą pratinti prie bažnyčios sekmadieniais. Kadangi jaunimo laisvalaikis bus užimtas, neturės laiko kurti organizacijų, gerti, klausytis trankios muzikos ir "veipinti".

Pasirašyti peticiją

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių su peticijos žinute ir surinkti daugiau parašų. Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas).


      Jokios kitos informacijos nesiųsime