PETICIJA UŽ KANAPIŲ DEKRIMINALIZAVIMĄ LIETUVOJE


Parašų: 1
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: E, A
  • Adresuota: Lietuvos Respublikos Įstatymų Leidžiamoji Valdžia
  • Parašai renkami iki: 2024-01-01
  • Kategorija: Kita

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti Paremti

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos, skiriant 100% paramos šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas ir kt.). Nepasiekus šios ribos, parama bus skirta bendrai VŠĮ Peticijos veiklai.

PETICIJA UŽ KANAPIŲ DEKRIMINALIZAVIMĄ LIETUVOJE

Mes, žemiau pasirašę, išreiškiame paramą kanapių dekriminalizavimui Lietuvoje ir norime pateikti šį argumentuotą prašymą valdžios institucijoms.

KANAPIŲ DEKRIMINALIZAVIMAS – KODĖL SVARBU?

1. MAŽIAU KRIMINALINIO PASAULINIO REIŠKINIO: Dekriminalizavimas sumažintų neaiškių teisės aktų pažeidimų skaičių ir leistų teisėsaugai sutelkti dėmesį į rimtesnius nusikaltimus.

2. SVEIKATA IR SAUGUMAS: Kontroliuojant kanapių prieinamumą, galima užtikrinti aukštesnį produktų saugumą, nes žmonės turėtų prieigą prie kokybiškų produktų, kurie nėra užteršti kenksmingomis priemaišomis.

3. TARPUSEZONINIS PRATĘSIMAS: Kanapių dekriminalizavimas suteiktų galimybę ūkininkams auginti konopas tarpu sezono ir gauti papildomų pajamų.

STATISTIKA IR IŠTYRIMAI

- Europos Sąjunga: Daugelio Europos Sąjungos šalių patirtis rodo, kad kanapių dekriminalizavimas nesukėlė žymaus narkotikų vartojimo padidėjimo.

- Sveikatos Poveikis: Tyrimai rodo, kad kanapių vartojimas yra mažiau žalingas nei alkoholio arba tabako vartojimas, ir jis neprivalomai nesukelia priklausomybės.

- Teisėsaugos Išteklių Taupymas: Dekriminalizavimas sutaupo teisėsaugos išteklius, kurie dabar yra naudojami persekiojant nedidelius kanapių vartotojus.

MŪSŲ PRAŠYMAS

Mes prašome Lietuvos valdžios institucijų:

1. Peržiūrėti esamus narkotikų įstatymus ir svarstyti galimybę dekriminalizuoti kanapių asmeninį naudojimą.

2. Sukurti reguliavimo modelį, kuris užtikrintų saugų ir griežtą kontrolę kanapių prieinamumo.

3. Suteikti galimybę ūkininkams auginti kanapes tarpu sezono, skatinant tvarią ūkininkavimo praktiką.

Dekriminalizavimas gali turėti teigiamų pasekmių tiek visuomenei, tiek teisėsaugos institucijoms. Mes tikimės, kad jūs atsižvelgsite į šią mūsų nuomonę ir palaikysite kanapių dekriminalizavimą Lietuvoje.

Prašome pasirašyti šią petiicją, jei jūs pritariate kanapių dekriminalizavimui ir norite pakeisti dabartinę narkotikų politiką Lietuvoje.

Pasirašyti peticiją

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių su peticijos žinute ir surinkti daugiau parašų. Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas).


      Jokios kitos informacijos nesiųsime