Būstų asministracijoms - NE. Bendrijoms - Pirmininkams TAIP.


Parašų: 0
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Osvaldas Kudriavcevas
  • Adresuota: UAB "Mano būstas"
  • Parašai renkami iki: 2024-01-13
  • Kategorija: Kita

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti Paremti

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos, skiriant 100% paramos šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas ir kt.). Nepasiekus šios ribos, parama bus skirta bendrai VŠĮ Peticijos veiklai.

Vienareikšmiškai kurti benrijas visuose Klaipėdos daugiabučiuose ir pašalinti administratorius. Bendrijos konkrečiau atsižvelgia į problemas ir ženkliai mažesni mokeščiai. Prašau visu prabalsuoti uz bendrijas ar pirmininkus, tik ne už administratorius. Ateitis bus tikrai lengvesnė.

Pasirašyti peticiją

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių su peticijos žinute ir surinkti daugiau parašų. Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas).


      Jokios kitos informacijos nesiųsime